MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 27 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

domino 661758 1280W październiku 2021 roku, Rzecznik Finansowy uzyskał zabezpieczenie powództwa w sprawie przeciwko KIM Finance sp. z o.o. Po uzyskaniu zabezpieczenia, Rzecznik złożył przeciwko spółce powództwo, w którym domagał się zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej

 

Polegała ona na udzielaniu przez spółkę kolejnych pożyczek konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty pierwszej pożyczki, udzielonej mu przez spółkę lub innego kredytodawcę, gdzie koszty pierwszej pożyczki zaliczane są do całkowitej kwoty kolejnej pożyczki (tzw. rolowanie pożyczki), co powoduje przekroczenie ustawowych limitów dla pozaodsetkowych kosztów pożyczki nałożonych na konsumenta i jest sprzeczne z art. 36a w zw. z art. 36b i art. 36c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U z 2019 r. poz. 1083, ze zm.), w sytuacji gdy spółka oraz inni kredytodawcy są spółkami zależnymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) od Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000453034. Rzecznik Finansowy zwrócił się również z roszczeniem o złożenie stosownego oświadczenia przez spółkę.

 

– Zjawisko rolowania kredytu jest niezwykle groźne dla rynku pożyczek konsumenckich. Pozwana spółka uczestniczyła w procesie „rolowania” kredytu z wykorzystaniem sieci powiązanych ze sobą spółek. W efekcie klienci byli obciążani kosztami w wysokości przekraczającej ustawowe limity – zauważa Paulina Tronowska, radca prawny, prowadząca sprawę z ramienia Rzecznika Finansowego.

 

„Rolowanie” kredytu polega na udzieleniu konsumentowi kolejnego kredytu, w którym cała kwota przeznaczona jest na spłatę zobowiązania udzielonego przez innego kredytodawcę. W takich przypadkach, „nowy” kredytodawca dokonuje spłaty kapitału oraz nałożonych na konsumenta kosztów. Problem polega na tym, że „nowa” umowa obciążona jest kolejnymi kosztami, najczęściej nazywanymi opłatami za „refinansowanie” lub „przedłużenie umowy”. – W ten sposób konsument popada w „spiralę zadłużenia”. Z pozornie niskiej kwoty pożyczki powstaje kilku lub nawet kilkanaście tysięcy zł zadłużenia – dodaje Tronowska.

 

Sąd I instancji podzielił stanowisko Rzecznika Finansowego i uwzględnił powództwo w całości.

 

 

 

MS

Rzecznik Finansowy

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY