MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 18 grudnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

freedom 1125539 340W dniu 19 lutego br. Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie, który skazał Grzegorza M. na karę 10 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 300 tysięcy złotych. Sąd orzekł również przepadek osiągniętej korzyści w wysokości 325 tysięcy złotych oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody

 

Grzegorz M. został skazany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenia od stycznia 2013 roku do kwietnia 2014 roku nienależnego podatku VAT w kwocie 39 milionów złotych.

 

W sprawie tej skazanych zostało jeszcze 12 osób. Sąd wymierzył im kary pozbawienia wolności w wymiarze od 1 roku do 4 lat i 6 miesięcy. Sąd wymierzył również oskarżonym kary grzywny i orzekł przepadek osiągniętej korzyści i obowiązek naprawienia szkody.

 

Z zebranego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie materiału dowodowego wynikało, iż od stycznia 2013 roku do kwietnia 2014 roku na terenie całego kraju działała zorganizowana grupa przestępcza kierowana początkowo przez Karola J., a następnie przez Grzegorza M. Jej członkowie założyli cztery fikcyjne spółki trudniące się rzekomo obrotem paliwem. Wytwarzano w nich nierzetelną dokumentację, a następnie składano w Urzędach Skarbowych deklaracje VAT.

Doprowadziło to do zwrotu nienależnego podatku w łącznej kwocie 39 milionów złotych.

 

Oskarżonym, oprócz wyłudzeń należności publicznoskarbowych, zarzucono też udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dziewięć osób oskarżono także o pranie brudnych pieniędzy.

Prokuratura zabezpieczyła mienie należące do sprawców na kwotę 2 milionów złotych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY