MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 30 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

logo 1356082 1280Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował kilka dni temu do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi M. i 14 innym osobom oskarżonym o popełnienie łącznie 43 przestępstw

 

W styczniu 2008 roku spółka zarządzana przez jednego z oskarżonych lokalnych biznesmenów nabyła w Przeworsku za kwotę 2,5 miliona zł teren po byłej cukrowni, obejmujący obiekt elektrociepłowni, zaciągając kredyt na zakup i modernizację obiektu w kwocie 5 milionów 700 tysięcy zł.


W toku ubiegania się o kredyt przedłożono poświadczającą nieprawdę oraz nierzetelną dokumentację, w tym operat szacunkowy. Ponadto podczas realizacji umowy kredytowej oskarżony Piotr M., przy udziale współoskarżonego Bernarda B., przedkładał do banku szereg poświadczających nieprawdę faktur dokumentujących prace i usługi, które nie miały związku z modernizacją obiektu, bądź w ogóle nie zostały wykonane.

 

Modernizacja elektrociepłowni miała polegać głównie na dostosowaniu obiektu do wytworzenia i sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej ze spalania biomasy. Z uwagi na generowanie znacznych strat, w listopadzie 2010 roku oskarżony Piotr M., działając jako prezes zarządu spółki, sprzedał ten obiekt na rzecz innej spółki energetycznej za kwotę sięgającą 22 milionów zł, posiłkując się poświadczającymi nieprawdę operatami zawyżającymi wartość elektrociepłowni.

 

Zarzuty

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, członkom zarządu spółki energetycznej – Wojciechowi A., Marzannie Ch., Jackowi P., Krzysztofowi K. oraz dyrektorowi jednego z departamentów tej spółki – Bogdanowi Z., przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 296 par. 3 kk w zw. z art. 296 par. 2 kk w zw. z art. 296 par. 1 kk w zw. z art. 12 kk, polegających na nadużyciu zaufania i spowodowaniu w mieniu spółki energetycznej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie 22 milionów zł.


Akt oskarżenia obejmuje także przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ok. 9 milionów zł, pochodzących z wyłudzonego kredytu oraz z przestępstw przywłaszczenia mienia na szkodę spółki po otrzymaniu zapłaty za sprzedaż elektrociepłowni.

Ustalono jednocześnie, że kwota ok. 1 miliona 400 tysięcy euro została wytransferowana poza granice Polski z wykorzystaniem konta prowadzonego w banku w Lichtensteinie dla spółki założonej na Gibraltarze przez współoskarżonego – obywatela Słowacji Slavomira K.

Piotrowi M. przedstawiono zarzuty popełnienia 18 przestępstw polegających m.in. na oszustwie i przywłaszczeniu mienia wielkiej wartości, praniu brudnych pieniędzy, wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym oraz przeciwko dokumentom.

Piotr M. został także oskarżony o popełnienie przestępstwa płatnej protekcji polegającej na obietnicy wręczenia oraz wręczeniu innej osobie korzyści majątkowej w kwocie 1 miliona euro w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy. Dotyczyło to bezprawnego wywarcia wpływu na decyzję członków zarządu spółki energetycznej oraz nakłonieniu ich do nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia ciążących obowiązków.

Skutkiem tego było nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określanego jako elektrociepłownia w Przeworsku za kwotę 22 milionów złotych, co stanowiło dla spółki energetycznej szkodę w wielkich rozmiarach.

 

Środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe

Wobec oskarżonych Piotra M. oraz Pawła M. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec 11 oskarżonych stosowane są nieizolacyjnie środki zapobiegawcze.


Tytułem grożących oskarżonym kar o charakterze majątkowym, na mieniu 9 oskarżonych dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę przekraczającą 30 milionów zł, poprzez zajęcie pieniędzy, zegarków oraz ustanowienie hipotek na nieruchomościach.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: PIxabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY