MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 27 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

sos 106826 340Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała 28 listopada 2019 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie, liczący 4 tys. 531 stron, akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, którzy od lutego 2014 roku do grudnia 2015 roku, działając na terenie całego kraju, w tym w Warszawie, Płocku, Łodzi, Olsztynie i innych miejscowościach, zawierali niekorzystne umowy na świadczenie usług telemedycznych

 

Śledczy ustalili, iż w 2013 roku został utworzony podmiot gospodarczy o nazwie Polskie Centrum Telemedyczne Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności powyższej firmy miała być między innymi specjalistyczna opieka lekarska i opieka zdrowotna. Zgodnie z treścią umów o świadczenie usług telemedycznych, klienci spółki, którzy zawarli umowy na okres 36 miesięcy, byli zobowiązani do uregulowania jednorazowej opłaty aktywacyjnej oraz miesięcznego abonamentu w kwocie 60 zł.

W zamian za te opłaty spółka miała realizować świadczenia medyczne, m.in. polegające na przeprowadzeniu badań EKG w domu pacjenta na odległość, przy telefonicznej asyście pracownika spółki. Ponadto użytkownik systemu miał mieć dostęp do infolinii umożliwiającej kontakt z lekarzem w celu organizacji domowej wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, a w razie potrzeby, na wezwaniu karetki pogotowia.

 

Wbrew ofertom przedstawianym przez Polskie Centrum Medyczne, podmiot ten nie był zdolny do realizacji wskazanych usług w pełnym zakresie. Nie został bowiem zatrudniony lekarz sprawujący nadzór kardiologiczny. Dysponowano zbyt małą liczbą urządzeń do badania parametrów pracy serca na odległość oraz zatrudniono niewystarczającą liczbę techników elektrokardiologii.

 

Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania przygotowawczego wykazał, ze oskarżeni, pełniąc funkcje w organach zarządu spółki lub w ramach współpracy z zarządem, posiadali wiedzę, że nie była ona w stanie świadczyć usług na rzecz wszystkich osób, z którymi zostały zawarte umowy. Pomimo tego oskarżeni, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – za pośrednictwem innych spółek, z którymi łączyły ich umowy agencyjne – zawierali umowy głównie z osobami starszymi wprowadzając je w błąd co do faktycznej możliwości realizacji oferowanych usług medycznych.

 

Zarzucane przestępstwa

Oskarżeni doprowadzili 1530 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 770 tysięcy zł z tytułu uiszczenia miesięcznego abonamentu za korzystanie ze świadczeń.

Ponadto usiłowali oszukać 5 785 osób na łączną kwotę przeszło 12 i pół miliona zł, w której mieściły się opłaty aktywacyjne zawieranych umów w kwotach po 2 169 zł oraz opłaty z tytułu miesięcznego abonamentu.

 

Dowody te dały podstawę do przedstawienia zarzutów:

– Mariuszowi L. doradcy, a następnie Prezesowi Zarządu PCT,
– Michałowi A. pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu PCT,
– Łukaszowi Ł.- członkowi Zarządu PCT,
– Maciejowi B.- kierującemu działalnością operacyjną PCT
popełnienia przestępstw oszustwa oraz usiłowania oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, z czego oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Przestępstwa te zakwalifikowano jako czyny z art. 286 par. 1 kk, art. 13 par.1 kk w zw. z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1kk, w zw. z art. 12, w zw. z art. 65 par. 1kk, za które grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności do lat 15.Środki zapobiegawcze

Sąd zastosował wobec jednego podejrzanego tymczasowe aresztowania na łączny okres 5 miesięcy, a następnie poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy zł, wobec 2 podejrzanych zastosował poręczenia majątkowe w kwotach 90 tysięcy zł i 40 tysięcy zł.


Ponadto – jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego – prokurator w celu zapewnienia wykonania zasądzonych wyrokiem kar i środków majątkowych oraz roszczeń odszkodowawczych wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu oskarżonych, w postaci ustanowienia hipotek przymusowych w łącznej kwocie 300 tysięcy zł. Oskarżeni nie byli dotychczas karani.

Akt oskarżenia w niniejszej sprawie liczy 4 tys. 531 stron.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY