MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

checklist 2077023 340Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował 28 czerwca ubiegłego roku do Sądu Rejonowego w Lubinie akt oskarżenia przeciwko wójtowi Gminy Rudna Władysławowi B. i zastępcy wójta tej Gminy Andrzejowi B. Zostali oni oskarżeni o przestępstwa popełnione w związku z wyborami samorządowymi w 2014 roku

 

Prokurator zarzucił wójtowi, że w związku z wyborami samorządowymi nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku i wpisał na listę głosujących w Gminie Rudna 16 osób nieuprawnionych. W ten sposób działał on na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i z art. 248 pkt 1 kodeksu karnego. Do jego popełnienia doszło w okresie od października do 14 listopada 2014 roku w Rudnej.

 

Natomiast zastępcy wójta Gminy Rudna prokurator zarzucił, że w związku z wyborami samorządowymi nie dopełnił on ciążącego na nim obowiązku i wpisał na listę głosujących w Gminie Rudna 11 osób nieuprawnionych. W ten sposób działał on na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i z art. 248 pkt 1 kodeksu karnego.

 

Jak wynika z licznych dowodów zgromadzonych w toku postępowania oskarżeni nie dopełnili ciążącego na nich obowiązku sprawdzenia, czy osoby składające wnioski o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Rudna spełniali warunki stałego zamieszkiwania na obszarze tej Gminy. Wydali oni decyzje o wpisaniu tych osób do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę Rudna, podczas gdy osoby te nie posiadały stałego miejsca zamieszkania na terenie tej Gminy.

 

Prokurator wnioskował przed Sądem o wymierzenie Władysławowi B. kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata i grzywny w wysokości 15 tysięcy złotych (150 stawek dziennych w wysokości 100 złotych każda stawka). Prokurator wnioskował ponadto o wymierzenie Andrzejowi B. kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata i grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych (100 stawek dziennych w wysokości 100 złotych każda stawka).

 

Po przeprowadzeniu procesu Sąd Rejonowy w Lubinie wyrokiem z 10 lipca 2018 roku uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. Oskarżonemu Władysławowi B. Sąd wymierzył karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata oraz grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych (150 stawek dziennych w wysokości 40 złotych każda stawka). Natomiast Andrzejowi B. Sąd wymierzył karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata oraz grzywnę w wysokości 4 tysięcy złotych (100 stawek dziennych w wysokości 40 złotych każda stawka).

 

Prokuratura złożyła reklamacje

Wobec wszystkich osób nieuprawnionych do głosowania, które zostały wskazane w zarzutach stawianych oskarżonym, Prokuratura Okręgowa w Legnicy, w trybie administracyjnym, złożyła reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców prowadzonego przez Gminę Rudna. Prokurator złożył wnioski o wykreślenie tych osób ze stałego rejestru wyborców Gminy Rudna.

Wskutek reklamacji prokuratury w 2017 roku osoby te zostały skreślone ze stałego rejestru wyborców Gminy Rudna.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY