MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 14 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

prison 553836 340Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał oskarżonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze Samuela I. za winnego oszustw bankowych oraz działania na szkodę spółki. Sąd wymierzył mu karę łączną w wysokości 8 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 500 stawek dziennych po 50 złotych

 

Ponadto orzeczono wobec niego zakaz zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego związanych z reprezentacją lub zajmowaniem się sprawami majątkowymi oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z udzielaniem lub ubieganiem się o kredyty i środki publiczne.

Ponadto Samuyel. I. został zobowiązany do naprawienia szkody w wysokości 266 tysięcy złotych na rzecz jednego z banków. W zakresie szkód wyrządzonych pozostałym pokrzywdzonym toczą się postępowania cywilne.

 

Ustalenia śledztwa

W wyniku przeprowadzonego przez śledztwa ustalono, że 57-letni obywatel Niemiec Samuyel I. od wielu lat przebywał na terenie Polski, gdzie prowadził działalność gospodarczą będąc prezesem zarządu mającej siedzibę w Kamiennej Górze spółki zajmującej się handlem drobiem.

 

Kredyty na ponad 2,8 miliona złotych

Oskarżony w latach 2010-2014 składał do trzech różnych banków wnioski o udzielenie kredytów na finansowanie działalności spółki. Przedkładał przy tym przedstawiającą fałszywe dane dokumentację finansową, z której wynikało, że sytuacja spółki jest dobra, osiąga ona zyski i jest wypłacalna. Dane przedstawiane poszczególnym bankom były każdorazowo inne, dopasowywane do wymogów poszczególnych kredytodawców.

Dokumenty te były następnie podstawą oceny sytuacji finansowej spółki, co skutkowało przyznaniem jej kredytów w łącznej wysokości 2.861.000 złotych.

 

Wyprowadził majątek spółki o wartości 2 milionów złotych

Znaczna część uzyskanych z kredytów środków nie została jednak przeznaczona na deklarowane cele. W okresie od 2010 do 2015 roku, podejrzany dokonywał drenażu majątku spółki poprzez takie działania, jak wypłaty gotówkowe, zakup mieszkań, czy transfer środków na konta w Niemczech, gdzie miał miejsce zamieszkania i prowadził inną firmę. W ten sposób wyprowadził ze spółki majątek o wartości blisko dwóch milionów złotych.

 

W 2014 roku wobec spółki oskarżonego prowadzone były postępowania egzekucyjne. Wówczas Samuyel I. polecił głównej księgowej sporządzenie antydatowanych faktur mających poświadczać, że trzy należące do spółki samochody zostały wcześniej zbyte na rzecz innych osób, aby uniknąć ich zajęcia przez komornika. Wartość tych pojazdów oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 100.000 złotych. Opisane zachowanie stanowiło przestępstwo działania w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu i zaspokojenia wierzycieli.

 

Rzeczywista kondycja finansowa spółki była na tyle zła, że co najmniej od 2008 roku znajdowała się ona w stanie grożącej upadłości. W związku z brakiem złożenia do sądu wniosku o upadłość spółki, pomimo istnienia ku temu warunków, podejrzany usłyszał także zarzut popełnienia przestępstwa z art. 586 kodeksu spółek handlowych.

 

Zabezpieczenie majątkowe i środki zapobiegawcze

Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego o wartości 260.000 złotych zajmując należący do oskarżonego pojazd oraz jego udziały w innej spółce, a także ustanawiając hipotekę przymusową na należącej do niego nieruchomości.

 

Prokurator wystąpił także do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Samuyela I., który został uwzględniony przez sąd. Środek ten stosowany jest do chwili obecnej.

 

Księgowa firmy również skazana

W tej sprawie zarzuty usłyszała także główna księgowa firmy, która miała na polecenie prezesa zarządu sporządzać zawierające fałszywe dane dokumenty, którymi następnie posługiwał się oskarżony. Jej działanie miało pomóc Samuyelowi I. w popełnieniu zarzucanych mu przestępstw. Przeciwko kobiecie skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wraz ze złożonym przez nią wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej. Została ona skazana na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY