MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  23 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

envelope 158279 340Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sprawę zgłosił obrońca Piotra C., który poinformował o problemie z doręczaniem żonie osadzonego zarządzeń w sprawie zgody na widzenia. Agnieszka C. występując z wnioskami o zgodę na widzenia została poinformowana przez prokuraturę, że zarządzenia nie zostaną jej doręczone, dopóki nie załączy do pism znaczków pocztowych i kopert

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do naczelnika Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

 

W piśmie interwencyjnym HFPC powołała się między innymi na § 189 pkt 3Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zgodnie z którym: „Oryginał zarządzenia o zgodzie na widzenie doręcza się osobie odwiedzającej, natomiast jego kopię pozostawia w aktach podręcznych”.

Podkreślono również znaczenie zapewnienia kontaktu osobie osadzonej ze światem zewnętrznym, w tym utrzymaniem więzi z rodziną, które są warunkiem humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ograniczenie tego kontaktu musi odpowiadać kryteriom określonym w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

„Wymaganie od pani Agnieszki pokrywania kosztów doręczenia zarządzeń o zgodzie na widzenie z mężem może stanowić naruszenie gwarancji określonych w Konwencji” – uważa Justyna Jezierska, prawniczka Programu Interwencji Prawnej HFPC. „Niedoręczanie zarządzeń prokuratury w tym zakresie de facto uniemożliwia przeprowadzanie widzeń” – dodaje Piotr Kubaszewski, koordynator Programu.

 

Obrońca Pana Piotra C. poinformował, że w wyniku interwencji Fundacji, pani Agnieszka po raz pierwszy otrzymała zgodę na widzenie doręczoną pocztą na koszt prokuratury.

 

 

 

LS

HFPC

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY