MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 18 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

lying 1562272 340Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym doprowadzenia obligatariuszy przedsiębiorstwa PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 79 milionów złotych poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd przez zarząd PCZ S.A. co do rzeczywistej kondycji finansowej spółki

 

Zakres przedmiotowy aktu oskarżenia obejmuje przestępstwa, których dopuścili się Romuald Ś., Beata G., Stanisław P., Tomasz B. oraz Mirosław H., którym zarzucono m. in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, działanie na szkodę wierzycieli oraz pranie pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w ramach której dochodziło do oszustw na szkodę podmiotów – nabywców obligacji spółki PCZ S.A. oraz finansującego ją banku Millenium Bank S.A.

 

Aktem oskarżenia objęto również Jana M. oraz Zofię S., którym zarzuca się, że działając jako niezależni biegli rewidenci sporządzili niezgodną ze stanem faktycznym pisemną opinie o sprawozdaniu finansowym dla Grupy Kapitałowej PCZ S.A. we Wrocławiu.

 

Oszukano 675 osób i podmiotów

W wyniku działalności przestępczej doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie mniej niż 675 osób fizycznych i prawnych będących obligatariuszami spółki PCZ S.A. z siedziba we Wrocławiu.

 

Mechanizm przestępczy polegał na publikacji kolejnych, nieodpowiadających rzeczywistości sprawozdań finansowych oraz publicznego rozpowszechniania nieodpowiadających rzeczywistości raportów finansowych w latach 2012 – 2015. W rzeczywistości następowało stopniowe pogarszanie się sytuacji majątkowej spółki, a jej majątek wyprowadzany był do podmiotów gospodarczych zarządzanych przez Romualda Ś. i osoby z nim współpracujące oraz na rachunki prywatne głównego beneficjenta procederu – Romualda Ś.

 

Osoby działające w ramach grupy kapitałowej funkcjonującej na rynku medycznym, doprowadzały do kolejnych emisji obligacji z przeznaczeniem na inwestycje, po czym działając z pokrzywdzeniem wierzycieli spółki – matki, wyprowadziły te środki na rzecz podmiotów zależnych oraz osób z nimi powiązanych. Zastosowany mechanizm doprowadził do trwałego spadku kursów na rynku równoległym obligacji przedsiębiorstw.

Analiza obrotów na rachunkach bankowych w/w ujawniła ponadto proceder manipulowania akcjami spółki PCZ S.A., czego beneficjentem był także Romuald Ś.

 

Zabezpieczenia majątkowe

W ramach śledztwa zabezpieczono majątek o łącznej wartości nie mniejszej niż 54 miliony złotych obejmujący kilkadziesiąt luksusowych samochodów, w tym marki Rolls – Royce, gotówkę, biżuterię, kolekcjonerskie numizmaty oraz luksusowe apartamenty i inne nieruchomości.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY