MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 2 czerwca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

feet 1868670 340Prokuratura Regionalna w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw karnych i karnych skarbowych. Polegały one na wprowadzaniu do Polski znacznej ilości towarów importowanych z Azji, z pominięciem należności podatkowych

 

Na polecenie prokuratora 29 października 2019 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 osób biorących udział w tej grupie.

 

Mechanizm działania

Członkowie grupy działali co najmniej od stycznia 2014 roku do lutego 2017 roku w Warszawie i innych miejscach na terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego. Sprowadzali z Chin i innych krajów azjatyckich towary w postaci odzieży oraz obuwia, które były następnie sprzedawane na terenie Polski – głównie w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.


Z fikcyjnej dokumentacji, sporządzanej dla potrzeb ujawnionego procederu wynika, że sprowadzane towary miały być sprzedawane do Czech i Słowacji. Miało to na celu obniżenie należności podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług, w czym wykorzystywano pozorną działalność licznych podmiotów gospodarczych – w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które posiadały siedziby na terenie całej Polski.

Wśród zatrzymanych są osoby pełniące funkcje prezesów zarządów w spółkach związanych z grupą przestępczą, osoby zajmujące się ich księgowością, działalnością gospodarczą oraz sprawami majątkowymi.

Dotychczasowe uszczuplenia podatkowe wynikające z prawomocnych decyzji podatkowych oraz protokołów kontroli podatkowej przeprowadzonej w badanych podmiotach gospodarczych stanowią kwotę 25,6 mln zł.

 

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator ogłosił zarzuty popełnienia przestępstw oddziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz związanych z uszczupleniem podatku od towarów i usług poprzez podawanie nieprawdy w składanych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT. Są to czyny kwalifikowane z art.258 par. 1 i 3 kk, art.56 par. 1 kks, art.62 par. 2 kks oraz z art. 271 par. 1 i 3 kk.

Zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10 oraz karami grzywny.

 

Środki zapobiegawcze

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec 4 osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.


Sąd w całości uwzględnił argumenty prokuratura i aresztował tych podejrzanych na 3 miesiące.
Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych.

 

W sprawie nadal wykonywane są czynności procesowe służące ustaleniu i zatrzymaniu pozostałych osób, które miały związek z ujawnionymi przestępstwami.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY