MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

hand 65688 340W czerwcu prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego do Bydgoszczy akty oskarżenia przeciwko osobom oskarżonym o wystawianie oraz przyjmowanie fikcyjnych faktur oraz podejmowanie działań mających na celu uszczuplenie należnego podatku od towarów i usług

 

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prowadził postępowanie, w toku którego ustalono, iż w okresie od początku 2015 roku do 2017 roku osoby będące użytkownikami szeregu serwisów internetowych, o adresach www.sprzedamkoszty.com.pl i innych, służących do tzw. „optymalizacji podatkowej”, sprzedawały podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące niemające miejsca transakcje, służące nabywcom tzw. „pustych faktur”, do zaniżenia odprowadzanego do skarbu państwa podatku od towarów i usług, a także dochodowego.

 

Ukrywanie środków za pomocą bitcoin’ów

Środki pieniężne, pochodzące z korzyści związanych z popełnianiem opisanych wyżej czynów zabronionych, stanowiące zapłatę za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur, przekazywane były w gotówce osobie wystawiającej puste faktur bądź na rachunek bankowy amerykańskiej spółki.

 

Część środków była wpłacana na rachunek bankowy prowadzony na rzecz giełdy bitcoinowej. Wpłacane środki zamieniane na krypto walutę – BTC i gromadzone w portfelu bitcoin, transferowane były następnie w sposób uniemożliwiający wykrycie portfela odbierającego oraz identyfikację portfeli wysyłających, które to czynności miały na celu ukrywanie środków pieniężnych oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.

 

Ustalono osobę, która będąc użytkownikiem serwisów internetowych o adresach www.sprzedamkoszty.com.pl, służących do tzw. „optymalizacji podatkowej”, sprzedawała podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące nie mające miejsca transakcje, służące nabywcom tzw. „pustych faktur” do zaniżenia odprowadzanego do Skarbu Państwa podatku od towarów i usług.

 

Usługi wykazywane w fakturach wystawianych przez B2BNet Sp. z o.o. i inne spółki nie były w rzeczywistości wykonywane, natomiast zostały wystawiane dokumenty potwierdzające ich wykonanie tj. faktury VAT. Konsekwencją tych czynności była tzw. optymalizacja kosztów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. zaniżenie przez kontrahentów spółki B2BNet sp. z o.o. i innych należnego podatku od towarów i usług podlegającego wpłacie do właściwych urzędów skarbowych, podatkiem naliczonym, wynikającym z fikcyjnych transakcji.

 

W sprawie tej od 2016 roku do grudnia 2017 roku przedstawiono zarzuty 14 osobom, w tym organizatorowi procederu wystawiania tzw. pustych faktur. W kwietniu 2018 roku przedstawiono zarzuty kolejnym 6 osobom, przedsiębiorcom nabywającym tzw. puste faktury – małżeństwu Małgorzacie i Leszkowi N., Arturowi S., Piotrowi G. oraz małżeństwu Magdalenie i Mariuszowi S. Wśród podejrzanych są również osoby zajmujące się prowadzeniem usług rachunkowych.

 

Zarzucono im przyjmowanie fikcyjnych faktur, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, podawanie nieprawdziwych danych w deklaracjach dla podatku VAT, w wyniku czego doprowadzili do uszczuplenia należnego podatku od towarów i usług.

 

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, zobowiązali się do skorygowania deklaracji i uiszczenia należności publicznoprawnych oraz wnieśli o dobrowolne poddanie się karze.

 

Sprawcom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY