MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 25 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ok 477504 340Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było m. in. wyłudzanie nieruchomości. Prokurator przedstawił zarzuty siedmiu osobom, w tym: Mariuszowi M., Lucynie M., Joannie K., Annie M., Fabianowi I., Ryszardowi D. i Mariuszowi J.

 

Podejrzanym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych oraz wyłudzanie nieruchomości i ruchomości pod pozorem zawarcia umowy pożyczki. Łączna wartość wyłudzonych przez sprawców nieruchomości i ruchomości to kwota 2 770 000 złotych.

 

Mechanizm działania grupy

Mechanizm działania grupy polegał na werbowaniu jej uczestników, głównie osób, które nabywały jedynie formalnie dla siebie nieruchomości. Wprowadzali oni w błąd pokrzywdzonych, co do rzeczywistych warunków umów pożyczki zawieranych między nimi a podmiotami gospodarczymi, którymi w rzeczywistości zarządzał Mariusz M. i inne działające na jego polecenie osoby.

 

Kierowali pokrzywdzonych do współpracującej z nim kancelarii notarialnej

Sprawcy wykorzystywali również brak zdolności osób zawierających pożyczki do należytego rozpoznania znaczenia i skutków podejmowanego działania. Przedstawiali nierzetelne i podstępnie wprowadzające w błąd oferty dotyczące udzielania pożyczek pod zastaw nieruchomości lub ruchomości dużych wartości.

Ponadto przygotowywali dokumentację niezbędną do podpisania aktu notarialnego, a następnie kierowali pokrzywdzonych do współpracującej z nim kancelarii notarialnej, gdzie następowało zawarcie umów pożyczek przed ściśle określonym notariuszem.

 

Sprawcy podejmowali następnie działania w celu uniknięcia zwrotu należnej wierzytelności poprzez zmienianie nazw i siedzib firm oraz dokonywali stosownych wpisów w księdze wieczystej przewłaszczonej nieruchomości, celem nabycia prawa własności po znacznie zaniżonej wartości nieruchomości i ruchomości dużej wartości będących w posiadaniu pokrzywdzonych.

 

Środki zapobiegawcze

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia o zastosowanie wobec czwórki podejrzanych tj. Mariusza M., Lucyny M., Joanny K., Mariusza J. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wniosek prokuratora został uwzględniony przez sąd.

Wobec pozostałych tj. Ryszarda D. i Fabiana I. i Anny M. prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY