MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 listopada 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

domino 661758 1280Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zatrzymali kolejne 4 osoby współdziałające w popełnianiu przestępstw polegających na wyłudzaniu odszkodowań komunikacyjnych

 

W dotychczasowym śledztwie ustalono, że na terenie różnych miejscowości województwa mazowieckiego działały współpracujące ze sobą osoby, zajmujące się wyłudzaniem nienależnych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. Zgłoszenia dotyczyły w szczególności luksusowych samochodów, głównie sprowadzanych z zagranicy, które rejestrowane były na podstawione osoby i ubezpieczane polisami AC.

Następnie organizowano fikcyjne kolizje drogowe z udziałem osób, na które pojazdy te były zarejestrowane, bądź też osób „wynajętych” przez organizatorów tego procederu w charakterze kierowców – uczestników upozorowanych kolizji drogowych.

 

Powstałe szkody zgłaszano ubezpieczycielom, podając przy tym nieprawdziwe okoliczności zdarzenia, w których miało dojść do ich spowodowania, a osoby, na które poszczególne samochody były zarejestrowane, wskazywały ubezpieczycielom własne rachunki bankowe do wypłaty odszkodowań. Po uzyskaniu świadczeń z tytułu ubezpieczenia i ich wypłacie z kont bankowych przelane przez ubezpieczycieli środki, osoby te przekazywały organizatorom procederu.

 

Z tytułu wypłat odszkodowań z polis OC i AC od 5 towarzystw ubezpieczeniowych mogło dojść do wyłudzenia łącznie ok. 10 milionów złotych.

 

Zarzuty wobec 158 podejrzanych

W dotychczasowym śledztwie zarzuty dokonania wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych z tytułu pozorowanych kolizji drogowych bądź usiłowań wyłudzeń, w tym w odniesieniu do mienia znacznej wartości oraz wyłudzeń poświadczenia nieprawdy przedstawiono 158 osobom. Wobec 31 osób skierowano już akty oskarżenia.

 

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY