MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

family 3090056 340Prezydent RP podpisał ustawę o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. O przepisy zawarte w tej ustawie Rzecznik Praw Dziecka zabiegał od 2009 roku

 

W toku procedowania rządowego projektu ustawy Marek Michalak zgłaszał istotne uwagi – apelował m.in. o wydłużenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej z dwóch do czterech miesięcy.

- Dzięki temu uchwalone prawo nie będzie tylko na papierze, ale będzie realnym instrumentem służącym pomocy dzieciom – zaznacza Rzecznik Praw Dziecka.

 

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa wychodzi naprzeciw wielu zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka od dziewięciu lat postulatom. Jednym z nich było przywrócenie możliwości zaskarżania do Sądu Najwyższego prawomocnych orzeczeń wydanych w oparciu o regulacje Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

 

Kolejnym postulatem RPD, który znalazł odzwierciedlenie w rządowym projekcie ustawy, jest odstąpienie od natychmiastowej wykonalności postanowień wydanych w I instancji w sprawach toczących się w trybie Konwencji haskiej.

 

- Wprowadzona zmiana jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszaną przeze mnie potrzebę nowelizacji przepisu art. 579 k.p.c,. regulującego kwestię wstrzymania wykonalności postanowień wydanych przez sąd opiekuńczy, poprzez poszerzenie katalogu tych postanowień o orzeczenia w przedmiocie powrotu bezprawnie uprowadzonych dzieci do miejsca stałego pobytu – podkreślił RPD podczas wystąpienia w Sejmie 9 stycznia br., który pierwsze wystąpienie w tej sprawie skierował do Ministra Sprawiedliwości już w 2009 roku.

 

- Proponowana zmiana pozwoli uchronić dzieci przed dramatycznymi konsekwencjami decyzji ich rodziców, którzy - nie mogąc liczyć na pełną dwuinstancyjność postępowania sądowego – zmuszeni byli ukrywać się wraz z dziećmi w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez sąd odwoławczy – zaznacza RPD.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 

 

LS

RPD

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY