MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  14 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

auto 3734396 1280Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach zatrzymano na terenie województwa mazowieckiego 5 osób, współdziałających w popełnianiu przestępstw polegających na wyłudzaniu kwot pieniężnych z odszkodowań komunikacyjnych

 

Charakter działań przestępczych

Na terenie różnych miejscowości, w szczególności znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, działały, współpracujące ze sobą, osoby zajmujące się wyłudzaniem nienależnych odszkodowań z tytułu zgłaszanych do ubezpieczycieli zdarzeń drogowych. Luksusowe samochody, głównie sprowadzane z zagranicy, były rejestrowane na podstawione osoby i ubezpieczane były polisami AC.

 

Następnie organizowano fikcyjne kolizje drogowe, w których brały udział osoby, na które zarejestrowane były samochody, lub tez inne osoby, „wynajmowane” przez sprawców jako kierowcy – uczestnicy upozorowanych kolizji drogowych. Po doprowadzeniu do uszkodzenia pojazdu, szkoda ta była zgłaszana do ubezpieczyciela przez osoby, na które był zarejestrowany pojazd lub rzekomego kierowcę samochodu. W zgłoszeniach szkód kierowanych do ubezpieczycieli podawane były nieprawdziwe okoliczności zdarzenia, które jakoby miało spowodować zgłoszoną szkodę.

 

Osoby, na które zarejestrowane były samochody, w dokumentach przedkładanych ubezpieczycielom wskazywały należące do nich rachunki bankowe do wypłaty odszkodowań, a po wypłacie odszkodowania wypłacały one, na ogół w gotówce, przelane pieniądze przekazując je organizatorom procederu.

 

Jak wynika z dotychczas zebranego materiału dowodowego, z tytułu wypłat odszkodowań z polis OC i AC mogło dojść do wyłudzenia łącznie kwoty nie mniejszej niż 2 miliony 300 tysięcy zł od 3 towarzystw ubezpieczeń.

Nie można jednakże wykluczyć, iż łączna kwota wyłudzonych przez sprawców odszkodowań, jak również krąg pokrzywdzonych ubezpieczycieli ulegnie rozszerzeniu w toku dalszego postępowania.

 

Zarzuty

Zatrzymanym prokurator ogłosił zarzuty dokonania wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych z tytułu pozorowanych kolizji drogowych bądź usiłowań wyłudzeń, w tym w odniesieniu do mienia znacznej wartości oraz wyłudzeń poświadczenia nieprawdy. Są to czyny kwalifikowane z art. 286 par. 1 k.k., art. 13 par 1 k.k. w zw. z art. 286 par. 1 k.k., art. 272 k.k. oraz art. 294 par 1 k.k. Grozi za nie kara do lat 10 pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych.

Nadto dokonano tymczasowego zajęcia mienia w postaci pojazdów oraz środków pieniężnych, celem wydania postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na poczet przyszłych kar i naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

 

Dotychczas sformułowano zarzuty wobec 25 osób, przy czym wobec 5 z nich stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

 

LS

Prokuratora Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY