MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 16 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

door 1590024 340Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 4 osoby w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem nieruchomości. Grupa działała we Wrocławiu i innych miejscach na terenie kraju

 

Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych, w tym doprowadzanie ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pod pozorem zawarcia umów pożyczki. Wobec zatrzymanych osób, sąd zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

 

Mechanizm działania grupy opierał się na werbowaniu jej uczestników, głównie osób, które nabywały jedynie formalnie dla siebie nieruchomości oraz wprowadzaniu osób fizycznych w błąd co do rzeczywistych warunków zawieranych między nimi a podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami, umów pożyczki oraz przedmiotu ich zabezpieczenia.

 

Sprawcy wykorzystywali brak zdolności pokrzywdzonych do należytego rozpoznania znaczenia i skutków przedsiębranego działania, przedstawiając im nierzetelne i podstępnie wprowadzające w błąd oferty dotyczące udzielania pożyczek pod zastaw nieruchomości lub ruchomości znacznych bądź wielkich wartości.

 

Po przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania aktu notarialnego, kierowano pokrzywdzonych do współpracującej ze sprawcami kancelarii notarialnej, gdzie następowało zawarcie umów pożyczek.

 

Następnie, podejmowano szereg działań w celu uniknięcia zwrotu należnej wierzytelności poprzez zmienianie nazw i siedzib podmiotów gospodarczych oraz dokonywanie stosownych wpisów w księdze wieczystej przewłaszczonej nieruchomości. Przestępczy proceder był ukierunkowany na nabycie prawa własności po znacznie zaniżonej wartości nieruchomości i ruchomości dużej wartości będących w posiadaniu pokrzywdzonych.

 

Łącznie status podejrzanych w sprawie w ramach wątku dotyczącego przejmowania nieruchomości posiada 9 osób. Wśród podejrzanych jest osoba, której zarzucono założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Osoba ta usłyszała również zarzuty prania brudnych pieniędzy, tj. podejmowania czynności mających na celu udaremnianie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia praw majątkowych, mienia ruchomego i nieruchomości o łącznej wartości ponad 4,3 mln zł.

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY