MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

adługZatrzymano 10 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Na wniosek prokuratora 6 osób trafiło do aresztu

 

Członkowie grupy, w skład której wchodzili obywatele Gruzji, Armenii, Rosji i Polski, zmuszali polskich przedsiębiorców do spłat nieistniejących długów. Grozili przy tym pobiciem lub zniszczeniem mienia. Dodatkowo grupa zajmowała się także produkcją papierosów bez polskich znaków akcyzy, które były następnie rozprowadzane w Warszawie.

 

W trakcie czynności na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego oprócz zatrzymania 10 osób zlikwidowano również wytwórnię papierosów, w której zabezpieczono ponad 170 tys. papierosów, krajankę tytoniową, komponenty do produkcji papierosów, tj.: tytoń, gilzy, opakowania oraz maszyny produkcyjne.

W wyniku działalności grupy przestępczej Skarb Państwa został narażony na uszczuplenia w wysokości ponad 28 milionów złotych.

 

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym kwalifikowane z art. 258 § 2 kk , a ponadto jedna z osób usłyszała zarzut kierowania tą grupą kwalifikowany z art. 258 § 3 kk.

Kolejne zarzuty dotyczą wymuszeń rozbójniczych, posiadania broni palnej, produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy, a także kradzieży i składania fałszywych zeznań.

 

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

6 osób trafiło do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz obawę matactwa na wniosek prokuratora wobec 6 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Policja

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY