MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 5 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 8 kwietnia skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom zarzucając im popełnienie zbrodni handlu ludźmi. Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności

 

Prokurator oskarżył Dariusza P., Bożennę P., Krystiana P., Władysława K. i Dariusza B., o handel ludźmi polegający na werbowaniu szeregu osób, celem wywozu ich do Wielkiej Brytanii. Osoby te były następnie wykorzystane do zawierania umów kredytowych oraz wyłudzania świadczeń socjalnych w sposób poniżający ich godności. Czyny te kwalifikowane z art. 189 a par. 1 kodeksu karnego zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie łącznie 20 przestępstw handlu ludźmi w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od 2009 roku na terenie Rudy Śląskiej, Częstochowy, Warszawy.

 

Trudna sytuacja pokrzywdzonych

W toku śledztwa prokurator ustalił, że sprawcy wyszukiwali osoby chcące wyjechać do Wielkiej Brytanii, aby następnie wykorzystać je. Werbowane osoby były bezrobotne i znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, a także finansowej, były nieporadne życiowo, o niskich kwalifikacjach zawodowych, nie znające języka angielskiego, niejednokrotnie z ułomnościami intelektualnymi czy zaburzeniami psychiatrycznymi oraz uzależnione od alkoholu. Osobom takim składane były oferty rzekomo legalnej, bardzo dobrze płatnej pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Czynności w śledztwie były wykonywane również w ramach międzynarodowej pomocy prawnej na terenie Wielkiej Brytanii.

 

Wyłudzali zasiłki i kredyty na fikcyjne działalności

Dzięki podstępowi werbowników, pokrzywdzone osoby zgadzały się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie na ich dane osobowe i przy ich nieświadomym udziale, organizatorzy rejestrowali fikcyjną działalność gospodarczą, a w bankach zakładali konta bankowe, do których wydano karty kredytowe. Kryminalna działalność organizatorów koncentrowała się jednak w głównej mierze na wyłudzeniach świadczeń i zasiłków socjalnych w Wielkiej Brytanii. Wskutek takich działań przestępcy otrzymywali, na założone uprzednio przez pokrzywdzonych konta bankowe pieniądze z tytułu dopłat i zasiłków rodzinnych. W czasie pobytu poza granicami, obywatele polscy znajdowali się pod nieustannym nadzorem organizatorów.

 

Pokrzywdzeni byli niejednokrotnie lokowani w przyczepach kempingowych, gdzie nie mieli dostępu do bieżącej wody czy toalety. Nadto organizatorzy procederu zwerbowane uprzednio osoby o najgorszej sytuacji życiowej zmuszali do popełnia kradzieży sklepowych i do pracy przymusowej.

 

W ten sposób zwerbowano i przetransportowano do Wielkiej Brytanii przeszło 100 polskich obywateli, a tylko w przypadku jednej osoby, sprawcy byli w stanie wyłudzić równowartość około 35 tysięcy złotych.

 

Kilka grup przestępczych

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, iż na terenie województwa śląskiego działało kilka zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi, składających się w przeważającej części z osób narodowości romskiej.

 

Prokurator zabezpieczył 1,2 miliona złotych

Jedną z nich została założona w Nottingham w Wielkiej Brytanii. W jej skład wchodzili: Dariusz P., Bożena P., Krystian P., Władysław K. i Dariusz B. W toku śledztwa zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani pod zrzutami zbrodni handlu ludźmi. Wykorzystali 11 pokrzywdzonych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 1,2 miliona złotych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY