MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 23 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

businessman 2056022 340Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadzi śledztwo dotyczące spółki TeleOpieka24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedstawiciele tej spółki doprowadzili pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem z tytułu zawarcia umów świadczenia usług reklamowych. Przedsiębiorcy byli wprowadzani w błąd co do treści tych umów

 

Wczoraj zatrzymano pięciu osób zamieszanych w przestępczy proceder. 

 

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ogłoszone im zostały zarzuty. Dotyczą one popełnienia oszustw (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) na szkodę 60 pokrzywdzonych. Każda z poszkodowanych osób została doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18 tysięcy 450 złotych brutto.

 

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

 

W śledztwie dokonano także blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym spółki TeleOpieka24 celem zabezpieczenia przyszłych roszczeń o naprawienie szkody.

 

W śledztwie ustalono, że osoby współpracujące ze spółką TeleOpieka24 w latach 2016 – 2017 zawierały w imieniu spółki umowy świadczenie usług reklamowych z właścicielami różnych podmiotów gospodarczych z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Osoby te wprowadzały pokrzywdzonych w błąd, nie podając im rzeczywistych warunków zawieranych umów.

 

Przy zawieraniu umów przedstawiciele spółki TeleOpieka24 wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, co do rodzaju podpisywanego dokumentu. Podawali się za studentów i wskazywali, że podpisywany dokument jest jedynie potwierdzeniem udziału w ankiecie, która jest niezbędna do zaliczenia przez rzekomych studentów praktyk na uczelni. W rzeczywistości pokrzywdzeni otrzymywali do podpisu umowy o świadczenie usług reklamowych przez spółkę TeleOpieka24.

 

Innym sposobem wprowadzenia pokrzywdzonych w błąd, co do istotnych warunków zawartej umowy, było zapewnienie, że koszt usługi reklamowej to kwota 1 złotych. Po upływie 1 miesiąca pokrzywdzeni przedsiębiorcy mieli mieć możliwość wypowiedzenia umowy bez dodatkowych kosztów. W rzeczywistości warunki umowy zakładały, że po pierwszym miesiącu promocji za 1 złoty, świadczenie usług reklamowych będzie kosztowało 738 złotych miesięcznie przez okres 24 miesięcy lub 615 złotych miesięcznie przez okres 30 miesięcy. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy pokrzywdzeni zobowiązani byli, na podstawie umowy, do uiszczenia opłaty w kwocie 8918,73 złotych.

 

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadzi postępowanie dotyczące spółki TeleOpieka24 od 25 października 2017 roku. Zgodnie z poleceniem Prokuratury Krajowej dołączono do tej sprawy 100 postępowań prowadzonych wcześniej w różnych prokuraturach na terenie siedmiu województw. Dołączono do niego również kilkadziesiąt nowych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez przedstawicieli spółki TeleOpieka24 na szkodę łącznie 265 osób.

 

W toku jednego ze śledztw dołączonych do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze wcześniej ogłoszono zarzuty trzem osobom związanym ze spółką TeleOpieka24.

 

Działania cywilnoprawne

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze przystąpiła także do sądowych postępowań cywilnych, w których przedstawiciele spółki TeleOpieka24 wytoczyli powództwa o zapłatę przeciwko osobom będącym według nich zobowiązanymi z tytułu zawartych umów, a które w prowadzonym śledztwie zostały uznane za pokrzywdzone. Prokuratorzy podejmują w tych postępowaniach działania na rzecz osób poszkodowanych przez przedstawicieli spółki TeleOpieka24.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Osoby pokrzywdzone działaniami spółki TeleOpieka24, które dotychczas nie złożyły zawiadomienia o przestępstwie, proszone są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek Policji lub prokuratury.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY