MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 28 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

waterfall 1049079 1280Dzisiaj, na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Białymstoku dokonali zatrzymania jednej osoby w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków

 

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzje co do stosowania środków zapobiegawczych.

 

Naruszenie zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków

Śledczy ustalili, że zatrzymany w latach 2015-2018 kierował zorganizowaną grupą przestępczą, w ramach której zbywał leki z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, pod pozorem ich sprzedaży do Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Sprzedaż leków odbywała się z naruszeniem zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków, wynikającego z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne. Zatrzymany jest prezesem zarządu przedsiębiorstwa prowadzącego hurtownię farmaceutyczną.

 

Leki zagrożone brakiem dostępności

Prokurator ustalił, że wśród leków sprzedanych do hurtowni farmaceutycznych, kierowanych przez zatrzymanego, były leki, które znajdowały się na wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarzuty usłyszało 17 osób

Czynności przeprowadzone 15 stycznia są kontynuacją śledztwa, które swoim zakresem obejmuje obrót lekami, w tym ich wywóz za granicę. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że za granicę wywożone były m. in. leki, które znajdowały się na wykazach produktów leczniczych, zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dotychczas w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 17 osobom.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY