MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  22 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

money laundering 1963184 34019 czerwca na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze CBA dokonali zatrzymania 8 osób. Wśród zatrzymanych osób jest radca prawny oraz osoby zarządzające spółkami wykorzystywanymi do wyprowadzania pieniędzy z masy upadłości

 

Sprawcy wyłudzili 28 milionów 600 tysięcy złotych na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej poprzez zawieranie fikcyjnych umów i wystawianie nierzetelnych faktur VAT za rzekomo świadczone usługi, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane.

 

Prowadzone przez agentów CBA czynności obejmują przeszukania mieszkań zatrzymanych osób oraz siedziby firm uczestniczących w procederze wystawiania fikcyjnych faktur. Czynności realizowane są jednocześnie w terenie Warszawy i okolic, Gdańska, Lublina i Krakowa.

 

Sprawcom zarzuca się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienie przestępstwa nadużycia uprawnień, działania na szkodę upadłych spółek, przywłaszczenia mienia, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz popełnienie poważnych przestępstw karnoskarbowych.

 

Zarzuty zasadniczo wiążą się z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, z udziałem syndyka Tomasza S., mającej na celu popełnianie przestępstw, na szkodę masy upadłości ustalonej spółki w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, polegających na przywłaszczaniu pochodzących z tej masy upadłości środków finansowych, w następstwie zawierania szeregu pozornych umów i ustnych porozumień, których przedmiotem miało być rzekome świadczenie usług, czemu towarzyszyło sporządzenie poświadczających nieprawdę dokumentów, w tym nierzetelnych faktur VAT.

 

Przedmiotem zarzutów jest także uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości, tj. w kwocie 5.357.577,74 złotych, co związane było z wykorzystaniem w rozliczeniach podatkowych nierzetelnych faktur VAT.

 

Kolejny etap śledztwa

To kolejny etap postępowania prowadzonego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącego przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzanie pieniędzy z masy upadłości i działanie na szkodę upadłych spółek m.in. właściciela centrum hotelowo-konferencyjnego, spółki napraw infrastruktury kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale, drukarni i dużej hurtowni papierniczej. Wyprowadzane z masy upadłości pieniądze były prane przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych.

 

Dotychczasowe czynności

Uprzednio w śledztwie zarzuty usłyszało 8 osób. Są to m.in. zarzuty korupcyjne. Jednym ze zbadanych wcześniej wątków jest niekorzystna, powodująca szkodę w wielkich rozmiarach, sprzedaż centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie. Syndyk wbrew obowiązkowi optymalnego wykorzystania majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli sprzedał przedsiębiorstwo warte co najmniej 31 milionów 153 tysiące złotych za mniej niż jedną trzecią tej kwoty tj. 9 milionów 351 tysięcy złotych. Straty tego konsorcjum wyniosły ponad 21 milionów 800 tysięcy złotych. Funkcjonariusze z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali w kwietniu ubiegłego roku osoby zamieszane w tę sprawę, w tym m.in. syndyka Tomasza S.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY