MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

uokik netiaNetia dzwoniła do konsumentów z ofertą zawarcia umowy, choć nie miała na to ich zgody. Konsumenci mogą teraz liczyć na rekompensaty

Czytaj więcej...

breathalyser 1684422 340W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Czytaj więcej...

clause 67401 340Kierownik działu spółki węglowej został w 2001 r. aresztowany pod zarzutem korupcji. Kilka miesięcy spędził w areszcie. Po kilkunastu latach został uniewinniony. Wystąpił do sądu o kilkaset tysięcy zł odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Sądy przyznały mu w sumie 25 tys. zł

Czytaj więcej...

copyright 3360802 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. W przepisach dotyczących własności przemysłowej uregulowano kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz oznaczeń geograficznych

Czytaj więcej...

clause 67401 340 copyABW miała prawo nie udostępnić informacji o liczbie porozumień o przekazywaniu Agencji danych on-line. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Fundacji Panoptykon, do której przyłączył się RPO

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY