MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  21 września 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

press 899477 340Dziennikarze muszą występować do Sądu Okręgowego w Krakowie o przyznanie rocznej akredytacji - aby móc wejść do budynku z kamerą, aparatem fotograficznym, mikrofonem lub dyktafonem. Takie zarządzenie prezeski i dyrektora sądu Rzecznik Praw Obywatelskich uznaje za pozbawione podstaw prawnych i żąda jego uchylenia

Czytaj więcej...

legal prawnicy fotoNiewiele kancelarii wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne. Zdecydowana większość pracuje analogowo.  Problemem jest brak rozwiązań, które odpowiadają na realne potrzeby prawników i odciążyłyby ich od żmudnych prac administracyjnych. Pojawiają się jednak programy, które ułatwiają pracę prawnikom, m.in. te oparte o sztuczną inteligencję, wykorzystywane do analizy dużej liczby dokumentów

Czytaj więcej...

thief 1562699 340Sejm uchwalił 13 września przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu wykroczeń. Osoby ukarane mandatem np. za złe parkowanie będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. Inne zmiany pozwolą walczyć z plagą „drobnych” kradzieży. Powstanie elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń, który umożliwi skuteczne karanie złodziei

Czytaj więcej...

gdansk 2518465 340Rzecznik Praw Obywatelskich od 2012 r. wielokrotnie zwracał się do kolejnych ministrów kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie procedur włączania prywatnych nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków. Wpis do ewidencji ogranicza korzystanie z własności ze względu na interes publiczny

Czytaj więcej...

law 447487 340Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od postanowienia z 17 kwietnia 2014 roku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny. Skarga została skierowała do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie art. 91 par. 1 ustawy z 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Jest to pierwsza skarga nadzwyczajna 

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY