MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 19 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

clause 67401 340Kierownik działu spółki węglowej został w 2001 r. aresztowany pod zarzutem korupcji. Kilka miesięcy spędził w areszcie. Po kilkunastu latach został uniewinniony. Wystąpił do sądu o kilkaset tysięcy zł odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Sądy przyznały mu w sumie 25 tys. zł

Czytaj więcej...

copyright 3360802 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. W przepisach dotyczących własności przemysłowej uregulowano kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz oznaczeń geograficznych

Czytaj więcej...

clause 67401 340 copyABW miała prawo nie udostępnić informacji o liczbie porozumień o przekazywaniu Agencji danych on-line. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Fundacji Panoptykon, do której przyłączył się RPO

Czytaj więcej...

bicycles 1246597 340Prawo antymonopolowe zakazuje porozumień ograniczających konkurencję, m.in. przez przedsiębiorców działających na różnych szczeblach obrotu – np. pomiędzy producentem, wyłącznym dystrybutorem a sprzedawcami detalicznymi. Zabronione jest nie tylko ustalanie cen. Co do zasady niedozwolone jest również zakazywanie lub ograniczanie partnerom handlowym sprzedaży przez internet

Czytaj więcej...

woman 2711279 340W Zbąszyniu wprowadzono zakaz wstępu z psami do parków i innych obiektów publicznych. RPO zaskarżył taką uchwałę rady gminy, bo prawo nie pozwala na uchwalenie zakazu wprowadzania zwierząt na określony teren

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY