MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 25 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

figures 1607182 340Procedura Poczty Polskiej S.A. realizowania wpłat na rachunek bankowy przez tzw. zlecenie ustne wymaga ponownego zbadania, czy jest zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych. Usługa ta wzbudziła wątpliwości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyty Bielak-Jomaa

Czytaj więcej...

field 428170 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ustawy zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne

Czytaj więcej...

justice 2060093 3407 marca  br. Sąd Najwyższy (sygn. akt V KK 91/18) uwzględnił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie pana Przemysława. Uznał, że dwa sądy rażąco naruszyły przepisy, błędnie uznając że wszczęcie postępowania przeciwko osobie następuje z chwilą sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów - nie zaś z chwilą jego ogłoszenia danej osobie

Czytaj więcej...

prisoner 296515 340Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi postępowanie w sprawie zorganizowanej grypy przestępczej dokonującej wyłudzenia podatku VAT. Zatrzymano 5 osób. Wobec osoby kierującej grupą zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania

Czytaj więcej...

kamienica 2432142 340Właściciel obiektu włączonego do gminnej ewidencji zabytków nie może dziś skutecznie zakwestionować takiego wpisu – a nawet o nim nie wie. Naczelny Sąd Administracyjny zadał w tej sprawie pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu. RPO wniósł, aby TK uznał niekonstytucyjność przepisów jako nadmiernie ograniczających prawo własności. Takie stanowisko przedstawił także i Sejm

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY