MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 23 października 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

sad-rejonowy-aleksandrow-kujawski-mJarosław M. z Radziejowa wniósł o wyłączenie komornika Leszka Bończyka i jego asesora z możliwości prowadzenia egzekucji z jego nieruchomości.

Czytaj więcej...

ukarane banki 4Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) nałożył kary finansowe o łącznej wysokości ponad 50 mln zł na cztery instytucje finansowe za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez nierzetelne informowanie o tych skomplikowanych produktach finansowych oraz o prawach i obowiązkach stron umowy.

Czytaj więcej...

r-u-f-uokik-mZrozumiałe, czytelne i jednoznaczne – takie powinny być reklamy i oferty produktów finansowych, w tym kredytów konsumenckich. Prezes Urzędu wszczął postępowania przeciwko czterem instytucjom finansowym, podczas których sprawdzi, czy konsument oglądający reklamy nie był wprowadzany w błąd i miał szansę zapoznać się z ich treścią.

Czytaj więcej...

skuteczne-odformalizowanie sPRZEGLĄD PRASY

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (9 września 2014 r.) projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY