MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 9 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

justice 2060093 340Obywatel został oskarżony w trybie prywatnoskargowym o to, że w 2016 r. na łamach gazety w rubryce listy do redakcji oraz w piśmie do Krajowej Rady Spółdzielczej pomówił prezes Spółdzielni Mieszkaniowej nieprawdziwymi twierdzeniami co do rozliczeń finansowych spółdzielni i jej samowolnych działań w tym zakresie

Czytaj więcej...

RF opiekun faktycznyZdarzają się sytuacje, w których konieczne jest otrzymanie pomocy lekarskiej dla dziecka, pomimo że w danej chwili dziecko nie przebywa pod opieką rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Małoletni pacjent przebywa wtedy najczęściej pod opieką opiekuna faktycznego

Czytaj więcej...

aaapolPrezes fundacji statutowo zajmującej się niesieniem pomocy dzieciom dotkniętym chorobami, opracował mechanizm wyłudzania od darczyńców środków pieniężnych, które następnie, sprzecznie z jej statutem i regulaminem, przeznaczał na zaspokajanie własnych potrzeb

Czytaj więcej...

question mark 460868 340Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od nakazu zapłaty, którym warszawski sąd zobowiązał mężczyznę do zapłaty za leasing Forda Rangera. W rzeczywistości mężczyzna nie zawarł umowy leasingowej

Czytaj więcej...

apoliPolicjanci z Cieszyna zatrzymali na terenie Zamarsk dwie osoby, podejrzewane o magazynowanie na terenie hal beczek z nielegalnymi odpadami. Mieszkańcy gminy Chybie zostali zatrzymani w momencie, gdy przywieźli na teren Zamarsk kolejne odpady i zamierzali je tam rozładować

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY