MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 20 stycznia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

error 3060993 340Praktyka zamieszczania numeru PESEL w decyzji administracyjnej, jako danej identyfikującej stronę postępowania, jest niewłaściwa. Tak uważa Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czytaj więcej...

hand 2571553 340W październiku tego roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Michałowi R. oskarżonemu o wyrządzenie spółce Remix znacznych szkód majątkowych tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego

Czytaj więcej...

thieves 2010570 340Prokuratura Okręgowa w Słupsku nadzoruje postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom i dokonującej oszustw przy pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych

Czytaj więcej...

insurance 1991212 340Postępowanie przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń zostało wszczęte we wrześniu 2017 r. po zawiadomieniu Rzecznika Finansowego. UOKiK zakwestionował działania niekorzystne dla kierowców

Czytaj więcej...

O prawach dziedziczonychTo, czy krewni dziedziczą długi zmarłego, zależy od wielu czynników. Dziedziczenie możliwe jest na podstawie przepisów określonych w rozdziale 15 ordynacji podatkowej „Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich”. Nie oznacza to, że automatycznie w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki podatkowe zmarłego, który np. prowadził działalność gospodarczą

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY