MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 19 stycznia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

clause 684510 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju. Znowelizowane przepisy zmieniają zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Czytaj więcej...

mobile 799514 340Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego wprowadza kilka ważnych zmian dla konsumentów korzystających z usług sieci komórkowych, telefonii stacjonarnej, telewizji kablowej i satelitarnej

Czytaj więcej...

bankrupt 2340287 340Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 23 decyzje w sprawie polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Sześć z nich zakończyło się nałożeniem na przedsiębiorców kar w łącznej wysokości 57 mln zł. Do tej pory wyroki zapadły w 5 sprawach. Urząd zawarł też porozumienia z 17 ubezpieczycielami. Obniżyli oni opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK

Czytaj więcej...

clause 3213670 340W ostatnich latach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 23 decyzje w sprawie polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Sześć z nich zakończyło się nałożeniem na przedsiębiorców kar w łącznej wysokości 57 mln zł

Czytaj więcej...

piano keys 1090984 340Zgodnie z prawem ochrony konkurencji zabronione jest wspólne ustalanie przez niezależnych przedsiębiorców cen sprzedaży produktów lub usług. Mogą to być porozumienia pomiędzy konkurentami lub przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, np. producent – sprzedawca detaliczny

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY