MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

scandal 230906 340Do Rzecznika Finansowego wciąż wpływają wnioski o interwencję od obligatariuszy Getback. Zgodnie z jego kompetencjami są to głównie osoby, które kupiły obligacje w banku lub biurze maklerskim, które są zaliczane do podmiotów rynku finansowego

Czytaj więcej...

cycle path 3444914 34010 lat temu pan Lucjan został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, dokąd trafił po kradzieży roweru wartości 400 zł. Sąd rejonowy uznał, że wobec jego niepoczytalności tylko tak można zapobiec popełnieniu przez niego podobnego czynu. Powołał się na psychologa, który jednak nie zbadał pana Lucjana

Czytaj więcej...

tornado 1193184 340Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszą decyzję związaną z nieprawidłowościami przy sprzedaży obligacji korporacyjnych spółki GetBack. Dotyczy ona Polskiego Domu Maklerskiego za stosowanie niedozwolonego postanowienia w tekście umów. UOKiK nałożył na przedsiębiorcę wysoką karę pieniężną

Czytaj więcej...

open pit mining 3554216 340Właściciele działki dostali kilkadziesiąt tysięcy zł podatku od nieruchomości, bo na ich ziemi działa kopalnia węgla brunatnego. Kopalnia płaci im tylko za zajęcie gruntu. Gmina domagała się jednak od swoich mieszkańców podatku tak zdecydowanie, że sprawa trafiła ostatecznie do NSA

Czytaj więcej...

bench 1615284 340Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie odpowiednich zmian legislacyjnych w ustawie z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich - w celu zapewnienia jej zgodności z Konstytucją

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY