MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  22 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

justice 2060093 3407 marca  br. Sąd Najwyższy (sygn. akt V KK 91/18) uwzględnił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie pana Przemysława. Uznał, że dwa sądy rażąco naruszyły przepisy, błędnie uznając że wszczęcie postępowania przeciwko osobie następuje z chwilą sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów - nie zaś z chwilą jego ogłoszenia danej osobie

Czytaj więcej...

prisoner 296515 340Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi postępowanie w sprawie zorganizowanej grypy przestępczej dokonującej wyłudzenia podatku VAT. Zatrzymano 5 osób. Wobec osoby kierującej grupą zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania

Czytaj więcej...

kamienica 2432142 340Właściciel obiektu włączonego do gminnej ewidencji zabytków nie może dziś skutecznie zakwestionować takiego wpisu – a nawet o nim nie wie. Naczelny Sąd Administracyjny zadał w tej sprawie pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu. RPO wniósł, aby TK uznał niekonstytucyjność przepisów jako nadmiernie ograniczających prawo własności. Takie stanowisko przedstawił także i Sejm

Czytaj więcej...

businessman 3964425 340Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące firmy pożyczkowej Ferratum Finanse: w jednej stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w drugiej uznał 5 klauzul za niedozwolone

Czytaj więcej...

wrocaw 1663406 340Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje, prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, śledztwo dotyczące powoływania się na wpływy w zamian za korzyść majątkową w wysokości 100 tysięcy złotych. Zatrzymano cztery osoby, które usłyszały zarzuty z art. 230 par. 1 kodeksu karnego. Wśród zatrzymanych jest adwokat Rafał B.

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY