MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 22 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

graphics 882726 340Pod koniec kwietnia tego roku komornik sądowy z Łaska Marcin Koziara, wydał postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucyjnych (umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela). Dłużnikiem jest osoba mieszkająca w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku

 

Dłużnik nie zgodził się tym postanowieniem komornika i wniósł do Sądu Rejonowego w Kłodzku skargę, w której napisał między innymi:

"Wnoszę również o sprawdzenie poprawności wyliczeń sporządzonych przez komornika, gdyż nie mam takiej możliwości. Komornik nie podał nawet podstawy wyliczenia opłaty 5%. Komornik podatek VAT doliczył do opłaty, choć taki podatek ma być w opłacie egzekucyjnej".

 

Uznana skarga

Postanowieniem z dnia 8 września br. sąd uznał skargę. Nakazał komornikowi prawidłowe uzasadnienie postanowienia, w szczególności wskazanie kwot, od jakich zostały naliczone opłaty egzekucyjne, tj. wysokość wyegzekwowanego świadczenia na rzecz wierzyciela oraz wartość świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

 

Sąd nie zgodził się z twierdzeniem komornika, że nie ma przepisów nakazujących mu zawarcie podatku VAT w opłacie egzekucyjnej i przypomniał komornikowi, że opłaty egzekucyjne są opłatami brutto (brak podstaw do doliczenia do opłat egzekucyjnych podatku od towarów i usług).

 

- Sąd zauważa, że postanowienie komornika zawiera bardzo lakoniczne uzasadnienie, a w szczególności nie zawiera wskazania kwot od jakich zostały naliczone opłaty egzekucyjne, co nie pozwala sądowi na skontrolowanie prawidłowości ich wyliczenia. Stanowisko komornika, że materia z zakresu podatków nie mieści się w kognicji sądu powszechnego, jako kwestia istnienia obowiązku podatkowego organu egzekucyjnego, nie jest trafne, albowiem przedmiotem skargi jest ocena zasadności i wysokości ustalonej przez komornika opłaty egzekucyjnej, w tym wszelkich opłat z nią wliczonych, a zatem w konsekwencji ocena, czy podatek w obowiązującym reżimie prawnym został zasadnie naliczony - napisał sędzia Grzegorz Kuriata.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY