MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

domino 661758 340Na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze funkcjonariusze Policji z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali pięć osób, w tym lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wszystkie podejrzane są o popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym

 

 

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze w dniach 11 i 12 grudnia usłyszeli oni zarzuty i zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych.

 

Wiesław D. usłyszał łącznie pięć zarzutów popełnienia przestępstw z art. 228 par. 1 i 3 kodeksu karnego i z art. 271 par. 1 kodeksu karnego. Polegały one na tym, że pełniąc funkcję publiczną jako lekarz sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przyjmował korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa w postaci wystawiania niezgodnie z przepisami, nierzetelnych, bez uprzedniego przebadania pacjentów, zaświadczeń o niezdolności do stawiennictwa na wezwanie uprawnionych organów, głównie sądów, rozpoznających sprawy cywilne oraz karne. Dotychczas ustalono, że podejrzany przyjmował każdorazowo kwoty nie mniejsze niż 100 złotych.

 

Trzem kolejnym osobom przestawiono zarzuty przekupstwa z art. 229 par. 1 i 3 kodeksu karnego. Przestępstwa te polegały na udzielaniu Wiesławowi D. korzyści majątkowych w zamian za wystawianie nierzetelnych zaświadczeń lekarskich służących jako usprawiedliwienie dla niestawiennictwa przed sądami.

 

Piąta z zatrzymanych osób usłyszała zarzut popełnienia przestępstwa z art. 18 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 271 par. 1 kodeksu karnego. Przestępstwo to polegało na nakłonieniu Wiesława D. do poświadczenia nieprawdy w dokumencie w postaci zaświadczenia lekarskiego o niezdolności stawiennictwa na wezwanie Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

 

Zastosowano środki zapobiegawcze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 12 grudniaskierowała do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wniosek o zastosowanie wobec lekarza sądowego Wiesława D. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.

 

Wobec trzech z pozostałych sprawców zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych.

Wobec jednej podejrzanej prokurator zastosował dozór Policji.

 

Kiedy obowiązuje klauzula niekaralności

Przeprowadzone czynności to efekt śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Policji z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. W jego toku, w oparciu między innymi o materiały uzyskane przez Policję w ramach kontroli operacyjnej, zgromadzono dowody świadczące o przestępczym procederze jakiego dopuszczał się lekarz sądowy Wiesław D.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty. W wyniku podjętych czynności zabezpieczono bowiem między innymi ponad pół tysiąca zaświadczeń lekarskich wystawionych przez Wiesława D. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że część z nich mogła również zostać sporządzona w okolicznościach podobnych do opisanych w zarzutach.

 

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z art. 229 par. 6 kodeksu karnego nie podlega karze osoba, która wręczyła korzyść majątkową lub osobistą, albo złożyła obietnicę wręczenia takiej korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną, a następnie zawiadomiła o tym organy ścigania i ujawniła wszystkie istotne okoliczności przestępstwa. Warunkiem skorzystania z klauzuli niekaralności jest, aby ujawnienie przestępstwa przekupstwa nastąpiło zanim organy ścigania powezmą taką informację z innych źródeł.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY