MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

sad-wolomin-maleProkuratura wszczęła śledztwo o działanie na szkodę interesu prywatnego przez komornika sądowego i Prezesa Sądu w Wołominie

 

Przypomnienie

W listopadzie zeszłego roku opisałem sprawę oddalenia wniosku Pawła K. z Ząbek k. Warszawy o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości (w tym przypadku mieszkania).

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/prawo/2533-lepszych-dowodow-nie-moe-by-czyli-w-co-gra-woomiski-sd

Pan Paweł do wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie dołączył niebudzące wątpliwości dowody w postaci aktów notarialnych sprzedaży mieszkań w jego najbliższym sąsiedztwie.

W sumie przedstawił aż 5 aktów notarialnych.

Jakim cudem Pawłowi K. udało się zdobyć akty notarialne to jego tajemnica. Faktem jest, że wszystkie powołane akty notarialne dotyczą sprzedaży mieszkań w jego najbliższym sąsiedztwie.

Ceny m2 sprzedawanych mieszkań średnio wynoszę prawie 6.000 zł/m2.

Jeśli porównamy to z wyceną mieszkania Pawła K. z roku 2010 - 4.644 zł/m2, różnica w cenie jest znacząca - napisałem wówczas.

Sąd w Wołominie oddalił jednak wniosek Pawła K. o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości.

Kończąc artykuł napisałem:

Gdyby teoretycznie sąd zlecił dodatkowy opis i oszacowanie, to niewątpliwie biegły musiałby wziąć pod uwagę akty notarialne z ostatnich dwóch lat. Retoryczne jest pytanie - czy biegły mając akty notarialne ze średnią ceną prawie 6.000 zł/m2 wyceniłby mieszkanie na 4.644 zł/m2 ?  W czym więc sprawa? To dobre pytanie. Postaram się znaleźć odpowiedź. Z tego co ustaliłem, jej wyjaśnieniem zajmie się być może prokuratura, gdyż Paweł K. złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych - sędziów Sądu Rejonowego w Wołominie oraz komornika sądowego działającego przy tym sądzie. Paweł K. podejrzewa, że mogą oni działać w zmowie.

Zawiadomienie

Pismem z dnia 12 listopada 2012r. Paweł K. zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziów i komornika.

W zawiadomieniu napisał między innymi:

Moje zawiadomienie dotyczy egzekucji komorniczej: KM 276/09 prowadzonej przez Komornika Sądowego Pawła Bukszewicza, ul. Warszawska 7, 05-200 Wołomin.

W tej sprawie składałem liczne skargi, które były zawsze oddalane. Nie jest tak, że subiektywnie mogę czuć się oszukany, bo skargi były oddalane. W sprawie wyceny nieruchomości skargi poparłem niebudzącymi wątpliwości dokumentami - np. aktami notarialnymi sprzedaży nieruchomości podobnych do mojej (na tym samym osiedlu).

Komornik oraz Sąd zupełnie zignorowali przedstawione dowody.

W tej sprawie starałem się poprosić o pomoc Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie. Na wyznaczenie terminu spotkania czekałem kilka miesięcy, po czym prezes odmówił. Prezes Sądu zupełnie nie był zainteresowany tym, co się u niego dzieje w sądzie.

Efektem działań komornika i Sądu jest to, że wartość mieszkania jest drastycznie zaniżona.

Na I licytację przyszły podstawione osoby, które doskonale wiedziały, że wartość mieszkania jest zaniżona (jedna z osób powiedziała, że wszystko wie od komornika). Nawet nikt z kupujących u mnie nie był przed licytacją i nie oglądał mieszkania. Na korytarzu sądowym powiedziałem im, że nie odpuszczę. Chcieli ode mnie odstępne. Powiedziałem, że powiadomię policję. Uciekli.

Przed drugą licytacją, Sąd wyraźnie czekał na kogoś. Licytacja się bardzo opóźniała (40 min), ktoś z sali sądowej (chyba protokolant) wciąż wychodził i pytał się, czy nie ma chętnego na licytację. Osoba ta wyraźnie kogoś szukała. Myślę, że osoby podstawione, na które czekał Sąd, nie przyszły. Tak to wyglądało.

Na wszystkie twierdzenia posiadam dowody. Podczas przesłuchania dołączę je do zeznań.

Odmowa wszczęcia śledztwa

Przesłuchania i możliwości okazania posiadanych dowodów pan Paweł nie doczekał się, gdyż postanowieniem z dnia 19 grudnia 2012r. Prokuratura Rejonowa w Wołominie odmówiła wszczęcia śledztwa.

Paweł K. złożył zażalenie na to postanowienie Prokuratury w Wołominie. W zażaleniu napisał między innymi:

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, nie przyjmując ode mnie nawet zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz nie zapoznając się z dowodami, jakie posiadam.

Gdyby Prokuratura zaznajomiła się z ww. dowodami, to nigdy by nie napisała takiego postanowienia, które zaskarżam. Prokurator wstydziłby się za takie postanowienie.

Gdybym nie miał dowodów na to, że istnieje zmowa komorniczo-sędziowska, nie składałbym zawiadomienia.

Uchylone postanowienie i wszczęte śledztwo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ (III Kp 991/13) postanowieniem z dnia 19 sierpnia br. uchylił zaskarżone postanowienie Prokuratury.

SSR Agnieszka Kowalczyk zdumiona była działaniem wołomińskich śledczych: Prowadzący sprawę nie podjął faktycznie żadnej czynności mającej na celu weryfikację zasadności podnoszonych przez skarżącego zarzutów. Jak wynika z akt nadesłanych do sądu, nie załączono nawet akt komorniczych KM 276/09, jak również akt sprawy sądowej o której pisze skarżący w zawiadomieniu.

Pismem z dnia 11 września br. Prokuratura Rejonowa w Wołominie poinformowała Pawła K., iż wszczyna śledztwo z jego zawiadomienia.

Jeszcze we wrześniu pan Paweł został przesłuchany, złożył także posiadane dowody.

 

Jan Wels

 

Lepszych skan zawiadomienia small

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY