MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 21 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

sad-rejonowy-jedrzejow-mSędzia Marta Rzeźnicka oddala wniosek

Małżonkowie Z. z Jędrzejowa złożyli skargę na czynność komornika sądowego. Wnieśli także o całkowite zwolnienie w kosztów sądowych (zapłata opłaty sądowej od skargi), gdyż mają bardzo trudną sytuację finansową.

Niebagatelny wpływ na ich obecny status materialny ma choroba pana Z., który od kilku lat czeka na transplantację serca. Wymaga stałej opieki ze strony żony, gdyż nie może samodzielnie funkcjonować. Sześcioosobowa rodzina utrzymuje się ze świadczenia rentowego chorego (1.350 zł), zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł) oraz zasiłku rodzinnego (507 zł).

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych został jednak oddalony przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie (I Co 820/13). W uzasadnieniu oddalającego postanowienia sędzia Marta Rzeźnicka stwierdziła, iż już dochód małżonka Z. pozwala na uiszczenie opłaty sądowej. Niezależnie od tego Sąd argumentował, że małżonka pana Z. powinna podjąć pracę zarobkową, chociażby dorywczą, gdyż nie ma ku temu żadnych obiektywnych przeszkód. Sąd stwierdził ponadto, że pani Z. nie może być uznana za osobę ubogą, skoro nie uzyskuje dochodów wyłącznie na skutek swojej biernej postawy w tym zakresie.

Sąd Okręgowy zwolnił z kosztów

Pismem z dnia 10 marca br. małżonkowie Z. wnieśli zażalenie na postanowienie oddalające ich wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Magda Z. na stałe opiekuje się swoim mężem. Bez tej pomocy Roman Z. nie mógłby w ogóle funkcjonować ze względu na swoją chorobę. Wysyłanie w takim wypadku Magdy Z. do pracy (bierna postawa, brak osobistych starań, sama godzi się na taki stan rzeczy - brak pracy) to jawne podśmiewanie się SSR Marty Rzeźnickiej ze stanu zdrowia Romana Z.; skoro jedna osoba jest obłożnie chora, a druga na stałe zajmuje się opieką nad tą osobą, to jak taka rodzina może mieć dobrą sytuację finansową - napisali między innymi w zażaleniu.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia br. Sąd Okręgowy w Kielcach (II Cz 392/14 – SSO Beata Piwko) uchylił zaskarżone postanowienie i zwolnił w całości małżonków z konieczności uiszczenia opłaty sądowej.

Sąd zważył, co następuje: Magda Z. nie pracuje zawodowo ze względu na stan zdrowia męża, który orzeczeniem...został zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności; Roman Z. jest niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji; w tym kontekście wszystkie uwagi Sądu Rejonowego dotyczące braku po stronie Magdy Z. inicjatywy zmierzającej do podjęcia pracy zawodowej są chybione; małżonkowie Z. należą do grona osób najuboższych, dla których przewidziana jest instytucja zwolnienia od kosztów sądowych.

Jan Wels

- nazwiska skarżących zostały zmienione

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY