MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 25 listopada 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 684509 960 720W Sądzie Rejonowym w Olsztynie zapadł wyrok skazujący w sprawie, z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, przeciwko byłej kierownik sekretariatu Sądu Rejonowego w Działdowie

 

Sąd uznał oskarżoną winną wszystkich zarzuconych jej przestępstw i wymierzył karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Orzekł również obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwami oraz 10 letni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk w administracji publicznej. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

 

Nieuprawnione wypłaty na ponad 288 tysięcy złotych

Przestępczy proceder trwał od 2012 do września 2018 roku. Kobieta dokonywała wypłat pieniędzy pochodzących z egzekucji nieruchomości na rzecz podmiotów niebędących stronami postępowań oraz niesłusznych zwrotów opłat od wpisów sądowych apelacji, pozwów i wniosków.

 

Nieuprawnione wypłaty na łączną kwotę ponad 288 tysięcy złotych, dokonane zostały w ramach 30 spraw prowadzonych w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie. Do wypłat posłużyły postanowienia i zarządzenia opatrzone podpisami sędziów i pracowników sekretariatu. Oryginałów tych dokumentów nie ujawniono w aktach spraw.

 

Ustalono, że zostały one podrobione przez oskarżoną, która pełniła wówczas funkcję kierownika sekretariatu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie oraz Wydziału IX Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Mławie. Przekazywała ona podrobione dokumenty do księgowości, gdzie na ich podstawie dokonywano wypłat na wskazane rachunki bankowe, które jak ustalono należały do oskarżonej. Ujawniono 9 takich rachunków.

 

102 zarzuty

Prokurator zarzucił oskarżonej popełnienie łącznie 102 przestępstw dotyczących przekroczenia uprawnień, fałszowania dokumentów, poświadczenia nieprawdy, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy oraz oszustwa na szkodę Skarbu Państwa.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY