MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 2 czerwca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

prison 553836 340 1Wyrokiem z 26 czerwca br. Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił zaskarżony wyrok sądu I instancji i skazał oskarżoną Annę D. na dwa lata pozbawienia wolności. Sąd podzielił argumentację prokuratora i uznał, że oskarżona dopuściła się przestępstwa z art. 229 par. 3 kodeksu karnego, a nie jak przyjął Sąd I instancji usiłowania tego czynu

 

Ponadto Sąd orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu adwokata na okres 5 lat oraz utrzymał orzeczoną przez Sąd I instancji grzywnę w wysokości 350 stawek dziennych po 50 złotych (17.500 złotych). Wyrok jest prawomocny.

 

Prokurator oskarżył Annę D. o to, że w 2016 roku dwukrotnie złożyła obietnicę udzielenia asystentce prokuratorskiej z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w wysokości 200 tysięcy złotych lub pokrycia kosztów zakupu lokalu mieszkalnego, w zamian za udzielenie informacji w zakresie prowadzonego postępowania przygotowawczego tj. o przestępstwo z art. 229 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 12 kk.

 

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lesznie z 10 października 2018 roku oskarżona została uznana winną popełnienia przestępstwa z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 229 par. 3 kk i skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 1 roku.

Sąd wymierzył oskarżonej grzywnę 350 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych, a także orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu adwokata na okres 1 roku.

 

Powyższy wyrok został skutecznie zaskarżony przez prokuratora na niekorzyść Anny D.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY