MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

woman 2696386 340Prokuratura Regionalna w Gdańsku 30 lipca  skierowała do Sądu Rejonowego w Kartuzach akt oskarżenia w sprawie dotyczącej nakłaniania pokrzywdzonej do złożenia fałszywych zeznań. Na ławie oskarżonych zasiądą trzy osoby: adwokat i radca prawny z trójmiasta oraz przedsiębiorca

 

Sprawa dotyczy kobiety, którą została zmuszona przez pracodawcę do obcowania płciowego. Przedsiębiorca miał także znęcać się nad nią. Z uwagi na charakter czynów, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzona kobieta miała zostać przesłuchana przed sądem.

Przed wyznaczonym terminem tej czynności z pokrzywdzoną skontaktował się prawnik reprezentujący jej pracodawcę. Kobieta zeznała, że w zamian za złożenie zeznań o treści pozwalającej na uniknięcie pracodawcy odpowiedzialności karnej, zaproponowano jej kwotę 200 tysięcy złotych.

 

Pod koniec ubiegłego roku doszło do spotkania pokrzywdzonej z jej pracodawcą oraz dwoma prawnikami. Kobieta zeznała, że w trakcie rozmowy przekazano jej 20 tysięcy złotych. Została ona ponadto pouczona o treści zeznań, jakie ma złożyć przed Sądem. Podyktowano jej również pismo do prokuratury zawierające prośbę o umorzenie postępowania.

 

W spotkaniu, oprócz pracodawcy, uczestniczyli dwaj trójmiejscy prawnicy – adwokat i radca prawny.

Na polecenie prokuratora w lutym 2018 roku osoby te zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

 

Zgromadzone w sprawie dowody wskazują na to, że celem działań podejmowanych wobec kobiety, było nakłonienie jej do złożenia fałszywych zeznań i udaremnienie prowadzonego postępowania karnego. Sprawcy zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na to, że kobieta zawiadomiła o tym prokuraturę.

 

Przedsiębiorcy prokurator przedstawił zarzut nakłaniania kobiety do złożenia określonej treści zeznań. Natomiast radcy prawnemu oraz adwokatowi prokurator ogłosił zarzut nakłania kobiety do złożenia określonej treści zeznań oraz usiłowania udaremnienia postępowania karnego, poprzez nakłanianie jej do złożenia w prokuraturze podyktowanego pisma.

 

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Dwóch z nich skorzystało z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

 

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną. Ponadto wobec radcy prawnego i adwokata zastosowano zakaz wykonywania zawodu, a wobec pracodawcy poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych.

 

Zarzucone podejrzanym przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY