MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 28 października 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Wyrokiem z 12 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Dariusza H. i Tomasza D. reprezentujących podmioty uczestniczące w wyprowadzaniu środków pieniężnych z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała Prokuratura Regionalna w Rzeszowie

 

Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych czynów i złożyli wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w trybie artykułu 387 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

 

Wymierzając kary oskarżonym sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie. Oskarżeni współpracowali w toku śledztwa z organami ścigania ujawniając istotne informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw oraz okoliczności ich popełnienia.

 

Dariusz H. oskarżony został o udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, przywłaszczenie wspólnie z innymi osobami środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania temu sądowi w łącznej kwocie ponad 12 mln zł oraz środków Centrum Zakupów dla Sądownictwa w łącznej kwocie ponad 50 tys. zł, a nadto pranie brudnych pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.

 

Sąd wymierzył Dariuszowi H. karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 10 lat, z oddaniem w okresie próby pod dozór kuratora sądowego. Orzekł nadto karę grzywny 250 tys. zł, jednocześnie zaliczając na poczet grzywny okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

 

Ponadto wobec oskarżonego orzeczono środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody w części w kwocie 3 mln zł na rzecz Skarbu Państwa oraz w całości na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa w kwocie ponad 51 tys. zł. Został on także zobowiązany w okresie próby do powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uczestnictwa w obrocie z udziałem państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów dysponujących środkami publicznymi.

 

Z kolei Tomasz. D. został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, przywłaszczenie wspólnie z innymi osobami środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania temu Sądowi w łącznej kwocie ponad 300 tys. zł, a nadto pranie brudnych pieniędzy.

 

Sąd wymierzył Tomaszowi D. karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat, z oddaniem w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

Oskarżonemu wymierzona została również grzywna w wysokości 65 tys. zł oraz orzeczono wobec niego środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz Skarbu Państwa w części w kwocie ponad 154 tys. zł.

Sąd zasądził od oskarżonych koszty postępowania na rzecz Skarbu Państwa.

 

Pierwsze skazanie w aferze krakowskiego sądu

Dariusz H. i Tomasz D. są pierwszymi skazanymi w sprawie wyprowadzania środków pieniężnych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wyrok nie jest prawomocny.

Łącznie w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła 56 osób, którym zarzucono między innym przywłaszczenie środków pieniężnych na szkodę Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 34 mln zł, przyjmowanie korzyści majątkowych oraz pranie brudnych pieniędzy.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY