MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

assassination attempt 268910 340INTERWENCJA

Czytelnik wniósł do kłodzkiego sądu pozew o stwierdzenie nieważności postępowania cywilnego - przybicie i przesądzenie własności nieruchomości. Jako powód powództwa wskazał dwie przesłanki:

- pozbawienie go możności obrony swych praw

- pełnomocnik wierzyciela był źle umocowany

 

Wraz z pozwem wniósł o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonalności prawomocnego postanowienia o przesądzeniu własności. Powództwo wniósł osobiście w biurze podawczym sądu w dniu 9 kwietnia. Po dziesięciu dniach ustalił telefonicznie, że sąd nie rozpatrzył jeszcze wniosku o zabezpieczenie, bo powództwo zostało wniesione w dniu... 16 kwietnia. Do 4 maja wniosek o zabezpieczenie nie został rozpatrzony. Czytelnik uważa, że sąd celowo tak robi, bo musiałby zanegować to, co sam wcześniej przyklepał z naruszeniem prawa.

 

Poprosił nas o interwencję.

 

Sprawą się zajmę.

 

Nieważność postępowania zachodzi (art. 379 kpc):

1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

3) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;

4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;

5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;

6) jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY