MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 1462955 340Prezydent RP podpisał w piątek (2 czerwca) ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Ustawa ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowo- administracyjnym. Jak dotąd obecność osób małoletnich na rozprawach i posiedzeniach jawnych jest możliwa wyłącznie w postępowaniu karnym. W postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym na posiedzenia jawne (poza stronami i osobami wezwanymi) wstęp mają jedynie osoby pełnoletnie.

 

Zgodnie z przedmiotową ustawą, małoletni będą mogli brać udział w posiedzeniach jawnych zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i sądowo-administracyjnym. Odpowiednie zezwolenie w zakresie udziału małoletnich w postępowaniu cywilnym lub sądowo- administracyjnym będzie wydawać przewodniczący.

 

Nie została wprowadzona dolna granica wieku, która będzie uprawniać małoletniego do wstępu na posiedzenie. Kwestię tę pozostawia się do decyzji przewodniczącego, który każdorazowo oceni, czy ewentualny udział takiej osoby małoletniej nie zakłóci przebiegu posiedzenia albo nie narazi tej osoby na demoralizację (z uwagi na treści prezentowane podczas posiedzenia).

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

LS

Kancelaria Prezydenta

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY