MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 684509 960 720Ludzie skarżą się, że listonosze nie czynią stosownych adnotacji zwrotnych na przesyłce, którą sąd wysyła pod adres, gdzie dana osoba nie mieszka. W takich sytuacjach zostawiają tylko awizo. Tymczasem pismo sądowe podwójnie awizowane, a niepodjęte przez adresata, uznaje się za doręczone

 

Konsekwencje tego ponosi adresat, który nie dowie się np., że sąd wzywa go albo przekazuje ważną wiadomość

 

Do RPO wpływają skargi na sposób doręczania przesyłek sądowych przez Pocztę Polską SA. Skarżący wskazują, że mimo że informują doręczycieli, próbujących doręczyć pismo z sądu, że adresat nie mieszka i nigdy nie mieszkał pod wskazanym adresem, listonosze nie czynią stosownych adnotacji na przesyłce, lecz pozostawiają awizo.

 

Rodzi problemy nie tylko dla osób, którym przesyłka sądowa ma zostać doręczona oraz sądu. Powoduje także dyskomfort osób mieszkających pod adresem, na który nadeszła przesyłka sądowa.

 

Sposób doręczania pism sądowych regulują przepisy ustawowe oraz akty wykonawcze. Jednakże z uwagi na fakt, że doręczyciel przy pierwszej próbie doręczenia jest powiadamiany, że adresat przesyłki nie mieszka i nigdy nie mieszkał pod wskazanym adresem, to dla ułatwienia dalszego postępowania powinien sporządzać stosowną adnotację na przesyłce - zamiast pozostawiać awizo, którego niezrealizowanie rodzi negatywne skutki procesowe.

 

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi prezesa Poczty Polskiej o rozważenie wydania komunikatu co do postępowania z takimi przesyłkami oraz uświadomienie doręczycieli w tej kwestii.

 

 

 

MS

RPO

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY