MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

cba ogolnieDzisiaj na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie funkcjonariusze CBA zatrzymali cztery osoby pracujące w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Zatrzymani zostali: Józefa M., Katarzyna Ś., Katarzyna S. oraz Tomasz P. Trójka spośród zatrzymanych osób to pracownicy Działu Finansowego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zaś czwarta osoba zatrudniona w Centrum Zakupów dla Sądownictwa jest delegowana do pracy w Dziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Krakowie

 

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na przywłaszczaniu środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie (art. 258 par. 1 kodeksu karnego).

 

Na skutek przestępczej działalności grupy Sąd ten stracił prawie 30 milionów złotych. Zatrzymanym dziś osobom zarzuca się także podejmowanie czynności w celu upozorowania legalności źródeł pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z dokonanego przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie (art. 299 par. 1 kodeksu karnego). Na skutek popełnionych czynów zabronionych podejrzani uzyskali korzyści w kwotach od 28 tysięcy złotych do 180 tysięcy złotych. Ponadto prokurator zarzucił im popełnienie przestępstw polegających na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych (art. 231 par. 2 kodeksu karnego).

 

Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem wszystkich podejrzanych, które aktualnie trwają, prokuratorzy podejmą decyzje w zakresie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

 

Dotychczas w toku śledztwa dotyczącego przywłaszczenia prawie 30 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie prokuratorskie zarzuty usłyszało już 30 osób, w tym wiele osób pełniących kierownicze funkcje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz w Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie. Zarzuty usłyszeli również przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty poświadczające rzekome wykonanie zleceń na rzecz tego sądu w celu uzyskania nienależnych środków pieniężnych.

 

Wśród podejrzanych są między innymi: były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie (wobec którego skierowano już akt oskarżenia), dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, główna księgowa tego sądu i dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa.

 

Aktualnie wobec 5 podejrzanych, w tym 3 były pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie, stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY