MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

 • Miszmasz - Czarny Piar
 • Miszmasz - Czarny Piar
 • Miszmasz - Czarny Piar
 • Miszmasz - Czarny Piar
 • Miszmasz - Czarny Piar


Art. 948 kpc  w praktyce

 

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe Firmy Handlowo-Produkcyjnej  "Ilona" w Bełchatowie (V U 22/01),  zlecił przeprowadzenie egzekucji dwóch nieruchomości Komornikowi Sądowemu Tadeuszowi Hajdukiewiczowi (TH KMN 1/09).

W celu dokonania opisu i oszacowania przedmiotowych nieruchomości, komornik powołał biegłego Janusza Okońskiego z Sieradza.

Przedmiotem wycen były dwie atrakcyjne nieruchomości położone w Bełchatowie: kamienica z centrum miasta (przy ul. 19 Stycznia) oraz okazała willa posadowiona na działce  o pow. 1 ha z licznymi  nasadzeniami ozdobnych krzewów, miniogrodem botanicznym oraz wieloma drogami wewnętrznymi łączącymi  poszczególne części ogrodu (przy ul. Lipowej). Po otrzymaniu operatów szacunkowych, komornik wyznaczył termin licytacji nieruchomości na dzień 13 maja 2010r.

 

Z wyceną nieruchomości nie zgodził się upadły Leszek K.  Złożył skargę na czynność komornika (opis i oszacowanie).

Zarzucił komornikowi między innymi, iż:

 1. biegły nie dokonał oględzin nieruchomości
 2. nie postąpił zgodnie z nakazami wynikającymi z art. 948 kpc
 3. dokonane wyceny są rażąco niskie, nieuwzględniające realnych wartości wycenianych nieruchomości.

Nieruchomość przy ulicy Lipowej została wyceniona  praktycznie tylko w cenie  działki budowlanej (w załączeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działki przy ul. Lipowej).

Artykuł 948 kpc nakazuje, aby w oszacowaniu podać osobno: wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz wartość całej nieruchomości.

Z  tego nakazu, biegły podał jedynie wartość całości, zupełnie ignorując pozostałe zapisy.

Nie wzięte pod uwagę zostały w ogóle:

 1. rezydencjalny charakter budynku mieszkalnego
 2. budowle na przedmiotowej nieruchomości
 3. nasadzenia
 4. infrastruktura

W tym ostatnim przypadku, biegły zamiast 3 szamb podał 2, a w rubryce "utwardzenia" beton o pow. - i tu brak liczby. Utwardzeń betonowych na nieruchomości jest dużo, skoro jednak biegły nie dokonał oględzin nieruchomości - nie może znać pow. utwardzonych betonem, dlatego nie podał żadnej liczby.

Skarżący złożył wniosek o zabezpieczenie skargi poprzez odwołanie zaplanowanych licytacji.

 

Sędzia Komisarz Anna Juszczęć-Teleman (V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim) rozpatrująca skargę, zgodziła się z argumentacją upadłego.

Wpierw postanowieniem z dnia 11 maja 2010r., zabezpieczyła skargę poprzez zniesienie terminu  licytacji.

Z  kolei postanowieniem z dnia 1 czerwca 2010r., uchyliła w całości czynność komornika - opis i oszacowanie 2 nieruchomości  oraz nakazała komornikowi  sporządzenie nowych operatów.

Zobowiązała komornika do dokonania oględzin nieruchomości przez biegłego.

Komornik został także zobowiązany do uwzględnienia w operatach między innymi nasadzeń oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na nieruchomości.

 

Tym postanowieniem komornik został zobowiązany do opisu i oszacowania nieruchomości zgodnie z treścią art. 948 kpc.

 

 

JW

 

Postanowienie Sędziego Komisarza Anny Juszczęć-Teleman umieszczamy na liście: "Sądowi profesjonaliści".

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY