MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 19 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

thumbs up 1172213 340Sąd Rejonowy w Lesznie uznał oskarżoną Annę D. - adwokat z listy Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu i nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego, za winną popełnienia przestępstwa usiłowania przekupstwa (art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 229 par. 3 kodeksu karnego)

 

Nieprawomocny wyrok Sądu

Sąd skazał adwokat Annę D. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok.

Ponadto Sąd wymierzył oskarżonej grzywnę w wysokości 17 tysięcy 500 złotych (350 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych). Sąd orzekł także środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu adwokata przez okres 1 roku.

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Między innymi z uwagi na rażąco niski wymiar kary wymierzonej oskarżonej prokurator już zapowiedział wniesienie apelacji na jej niekorzyść.

 

 

Akt oskarżenia przeciwko adwokat Annie D. skierował do Sądu 2 sierpnia 2017 roku prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

 

Anna D. została oskarżona o dwukrotne złożenie w 2016 roku asystentce prokuratorskiej z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w wysokości 200 tysięcy złotych lub pokrycia kosztów zakupu lokalu mieszkalnego. W zamian asystentka miała udzielić jej informacji dotyczących prowadzonego postępowania przygotowawczego.

 

Przestępstwo zarzucone Annie D. zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY