MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 19 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

eyes 312093 340INTERWENCJA

Monika Warda, referendarz sądowy I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, postanowieniem z 24 września br. oddaliła skargę pana Piotra na opis i oszacowanie nieruchomości jego nieruchomości. Jest to działka, na której znajduje się sklep i punkt usługowy. Wg zapewnień czytelnika, jest tam także metalowa wiata na stałe związana z gruntem. Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy Tadeusz Matusiak

 

W skardze na opis i oszacowanie nieruchomości, czytelnik takie podniósł między innymi zarzuty:

- przyjęcie złej metody wyceny sklepu

- brak wyceny zgodnie z art. 948 par. 2 kpc

- zaniżenie wartości działki

 

W sprawie wyceny wartości działki napisał w skardze tak:

Biegły zupełnie źle wycenił wartość działki. W tabeli na stronie 21 podał 11 przykładów transakcji działkami. Podał jednak zaniżone wartości, zupełnie pomijając te w cenie powyżej 100 czy ponad 200 zł/m2.

Jest to tym bardziej dziwne, gdyż wyceniana działka "stoi" najwyżej jeśli chodzi o osiągane ceny, gdyż ma przeznaczenie pod mieszkalnictwo, usługi i produkcję.

A biegły przyjął wartości chyba jak dla rolnych nieruchomości. Wyceniana działka znajduje się w centrum miejscowości.

Jako dowód przedkładam kilkadziesiąt danych o transakcjach uzyskane ze Starostwa Powiatowego.

 

Oddalając jego skargę, referendarz Warda podała za biegłym, że dane z Rejestru cen i wartości nieruchomości "zawierają przypadkowe dane o transakcjach działek - zatem nie mogły zostać przyjęte w procesie szacowania".

 

Pan Piotr chce, by redakcja ustaliła, co to znaczy "przypadkowe dane", gdyż są to dane z jego terenu i tworzone w oparciu o akty notarialne sprzedaży nieruchomości podobnych. Zastrzeżenia czytelnika budzi także sprawa wiaty (sąd stwierdził, że nie jest na stałe związana z gruntem) oraz metoda wyceny sklepu.

 

Co istotne, w przedmiotowym postanowieniu referendarz na jego wstępie przyznał, że nie ma "wiedzy specjalnej" dotyczącej wyceny nieruchomości. Nie przeszkodziło to jednak w oddaleniu wniosku czytelnika o wystąpienie przez sąd o ocenę prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. Wniosek ten został oddalony, gdyż operat jest... prawidłowy.

 

Sprawą się zajmę.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY