MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 16 października 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Sąd Najwyższy wyrokiem z 25 sierpnia 2021 r. uwzględnił kasację prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z 7 października 2020 r. wywiedzioną na niekorzyść Anny H. – byłej prokurator apelacyjnej w Rzeszowie

 

Skazana za przyjęcie łapówek

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowie z 18 marca 2019 r. Anna H. została skazana za popełnienie szeregu przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego poprzez ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową, a także przedłożenie w instytucji dysponującej środkami publicznymi poświadczającego nieprawdę dokumentu w celu uzyskania pożyczki. Sąd wymierzył oskarżonej karę łączną 6 lat pozbawienia wolności oraz orzekł zakaz wykonywania m.in. zawodu prokuratora przez okres 10 lat.

 

Sąd Okręgowy w Tarnowie uniewinnia od przyjęcia łapówki

Stanowiska tego nie podzielił Sąd Okręgowy w Tarnowie, który po rozpoznaniu apelacji obrońcy Anny H., uniewinnił ją od przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 60 000 zł w zamian za obietnicę podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy dla prezesa zarządu spółki z o.o. zajmującej się dystrybucją paliw.

Sąd odwoławczy obniżył orzeczoną wobec Anny H. karę łączną do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa do lat 8.

 

Kasacja prokuratora

Wyrok sądu II instancji w części dotyczącej uniewinnienia Anny H. zaskarżył prokurator Prokuratury Krajowej w Katowicach, który w kasacji zarzucił, że oceniając dowody zgromadzone przeciwko Annie H., sąd ograniczył się do ich wyrywkowej, a przez to arbitralnej kontroli, co w konsekwencji doprowadziło do niesłusznego uniewinnienia.

 

W ocenie prokuratora, dowody zebrane w sprawie, ocenione w sposób kompleksowy, jednoznacznie wskazują, że gotówka, którą przyjęła oskarżona, miała charakter łapówki. W kasacji podniesiono, że wbrew stanowisku sądu okręgowego, pieniądze przekazane oskarżonej nie stanowiły pożyczki. Jak ustalono, oskarżona przyjęła bowiem tę kwotę z przeznaczeniem na budowę domu w zamian za obietnicę załatwienia spraw, powołując się na pełnioną funkcję prokuratora apelacyjnego w Rzeszowie oraz posiadanie wpływów w instytucjach państwowych i samorządowych.

 

Oskarżoną wydalono z prokuratury

Anna H. na prokuratora apelacyjnego w Rzeszowie została powołana 14 grudnia 2007 r. Natomiast 17 czerwca 2016 r. została prawomocnie wydalona z zawodu prokuratora.

Anna H. odbywa obecnie karę pozbawienia wolności.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY