MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 15 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

pistol 946398 340Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Beacie K. – sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie

 

Beata K. została oskarżona o uniemożliwienie funkcjonariuszom CBŚP przeprowadzenia czynności żądania wydania rzeczy w postaci pistoletu marki Walter P-22 oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie nielegalnego nabycia broni przez jej syna. Ponadto sędzia uniemożliwiła funkcjonariuszom dokonanie przeszukania jej syna i zajmowanych przez niego pomieszczeń oraz pojazdów stanowiących jego własność lub użytkowanych przez niego. Celem działania sędziego była pomoc synowi w uniknięciu odpowiedzialności karnej z tytułu popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym posiadaniu broni i amunicji.

Oskarżonej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Ustalenia śledztwa

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej nadzorował śledztwo, prowadzone przez CBŚP, dotyczące handlu bronią i amunicją bez wymaganego zezwolenia oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. W toku postępowania prokurator ustalił, iż jednym z nielegalnych nabywców broni był syn oskarżonej. Okoliczność ta uzasadniła wydanie przez prokuratora postanowienia o żądaniu rzeczy – przeszukaniu jego osoby, pomieszczeń zajmowanych przez niego, jak również pojazdów stanowiących jego własność lub przez niego użytkowanych.

 

 

Immunitet został uchylony

Ogłoszenie zarzutów sędziemu Beacie K. i skierowanie przeciwko niej aktu oskarżenia do sądu było możliwe po uzyskaniu udzielonego uchwałą Sądu Najwyższego z 1 sierpnia 2019 r. zezwolenia na pociągnięcie sędziego Beaty K. do odpowiedzialności karnej.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY