MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 27 października 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

right 4926156 1280INTERWENCJA

Czytelnik chciał zobaczyć oświadczenia majątkowe dwóch sędziów Sądu Rejonowego w Żyrardowie: Ilony Mikuckiej oraz Dariusza Mikuckiego. Oświadczenia zostały jednak utajnione

 

Ilona Mikucka jest przewodniczącą I Wydziału Cywilnego, a Dariusz Mikucki jest prezesem sądu. Przy ich nazwiskach jest następujące zdanie: Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

 

Piotr Feliniak, rzecznik prasowy Sadu Apelacyjnego w Łodzi taki przysłał powód utajnienia oświadczeń majątkowych:

"Decyzja o utajnieniu oświadczeń majątkowych sędziów Sądu Rejonowego w Żyrardowie Ilony i Dariusza Mikuckich wynikała z zarządzenia Prezesa Sadu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 lipca 2020 roku, w którym w związku z komunikatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych polegającym na kradzieży danych użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, który może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane naruszono, na podstawie art. 87 § 6 zd. 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2020 poz.365 ze zm.) w związku z art.6 ust.1 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( tj. Dz. U. 2019 poz. 742 ) z a r z ą d z a m objęcie ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2019 rok złożonych przez sędziów, asesorów i referendarzy sądowych apelacji łódzkiej. Powyższe zarządzenie obejmowało także osoby, co do których sformułował Pan pytanie".

 

Więcej o interwencji:

 

Klauzula tajności "zastrzeżone" dla niektórych oświadczeń sędziów o stanie majątkowym

 

oraz

 

Ministerstwo Sprawiedliwości o utajnianiu niektórych oświadczeń o stanie majątkowym sędziów

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY