MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 3 marca 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal pixabayINTERWENCJA

21 grudnia 2020r. odbyła się licytacja nieruchomości rolnych pana Ernesta. Licytowane były działki zabudowane, jak i pola uprawne

 

To dalsza część artykułu interwencyjnego:

Co się dzieje z egzekucjami z nieruchomości? Kolejna, w oparciu o starą wycenę? Aktualizacje: 18 grudnia 2020r. i 21 stycznia 2021r.

Licytowane nieruchomości były wycenione w 2018 roku w oparciu o ceny z lat poprzednich. Wg pana Ernesta, ceny nieruchomości znacznie wzrosły.

 

Jak ustaliliśmy jeszcze w grudniu, czytelnik zupełnie przypadkowo dowiedział się, że operat szacunkowy był dwukrotnie aktualizowany, już po terminie opisu i oszacowania. Aktualizacje miały miejsce w dniach: 25.09.2019 r. oraz 20.11.2020r. O aktualizacjach pan Ernest nic nie wiedział.

 

Dlatego udał się zaraz do komornika i poprosił o ich ksera. Komornik odmówił. Pan Ernest taką przysłał nam relację z tego spotkania z komornikiem:

"Komornik oświadczył mi, że nie wyda aktualizacji, gdyż nie musi. Powiedział także, że nie musiał mnie informować o tych aktualizacjach. Powiedział, że aktualizacje to jest sprawa jego, jako komornika i pana S., jako rzeczoznawcy".

 

Czytelnik złożył skargę na komornika, że nie chce mu wydać aktualizacji. W reakcji na skargę, komornik natychmiast wysłał listownie aktualizacje, które dotarły do czytelnika już po licytacji.

 

Przed licytacją, czytelnik zebrał dane z aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, które potwierdzały znaczny wzrost cen. 18 grudnia został złożony przez niego wniosek do sądu o nakazanie komornikowi sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Do wniosku dołączone były dane z aktów notarialnych.

Sąd tego wniosku do dnia licytacji nie rozpatrzył.

 

W piśmie do sądu z 10 stycznia br. czytelnik tak napisał:

"Nie byliśmy poinformowani (z żoną – przyp. red.) o bardzo ważnych czynnościach komornika - zlecenia biegłemu sporządzenia aktualizacji operatów szacunkowych. Gdybyśmy wiedzieli o tych czynnościach, podjęlibyśmy czynności. Tym bardziej że aktualizacje te to lewizna, biegły nawet nie sprawdził, że zmienił się dla części działek plan zagospodarowania przestrzennego. A biegły stwierdził, że nic się nie zmieniło.

Co ważne, znając aktualizacje, mogliśmy sprawdzić w terenie i dowieść, że biegły po raz kolejny podał nieprawdę, przyjmując niewłaściwe nieruchomości porównawcze. Aktualizacje otrzymaliśmy po licytacji, odebrano nam prawo do obrony naszych praw".

 

Dziwne stwierdzenie prezesa sądu

W piśmie datowanym na 8 stycznia br. Janusz Szumski, prezes sądu, napisał takie zdanie:

"Następnie wycena nieruchomości była aktualizowana co roku z właściwymi przepisami, o czym byli Państwo (z żoną - przyp. red.)) informowani".

 

Po raz kolejny zadajemy następujące pytania prezesowi jędrzejowskiego sądu:

- Czy aktualizacja operatu szacunkowego to tylko sprawa komornika i rzeczoznawcy, dlatego dłużnik nie musi o niej wiedzieć?

- Od kiedy to można aktualizować operat szacunkowy po terminie opisu i oszacowania nieruchomości?

Do tego pytania dodam, że ustalone jest orzecznictwo, że po terminie opisu i oszacowania możliwy jest tylko dodatkowy opis i oszacowanie (art. 951 kpc).

- Dlaczego nie podał Pan w odpowiedzi, że czytelnicy złożyli w grudniu 2020 roku wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości?

- Czy zmiana planu zagospodarowania, ustanowienie drogi koniecznej czy istotna zmiana cen - są przesłankami sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości?

 

oraz nowe:

- Na jakiej podstawie stwierdził Pan, że czytelnik był na bieżąco informowany o dwóch aktualizacjach operatu szacunkowego?

- Czy został może już rozpatrzony wniosek czytelnika z 18 grudnia 2020r. o nakazanie komornikowi sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości?

cdn.

 

Aktualizacja: 24 lutego

Prezes SR w Jędrzejowie nie odpowiedział na kluczowe pytanie

 

Pismem z 28 stycznia prezes sądu przesłał odpowiedzi na zapytania prasowe. Niestety, kluczowe pytanie: Na jakiej podstawie stwierdził Pan, że czytelnik był na bieżąco informowany o dwóch aktualizacjach operatu szacunkowego? - prezes nie odpowiedział.

Zasugerował, że może to uczynić rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

Sędzia Tomasz Durlej (rzecznik SO w Kielcach) został więc poproszony przez nas o odpowiedź na to ważne pytanie.

 

cdn.

 

 

 

 

JW

 foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY