MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  14 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

copyright 3360802 1280 1Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami

 

W strukturach sądownictwa powszechnego powstaną osobne jednostki zajmujące się sprawami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.

 

Stworzone zostaną odrębne jednostki organizacyjne, które będą zajmować się sprawami dotyczącymi:

ochrony praw autorskich i pokrewnych,

wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych,

znaków towarowych,

oznaczeń geograficznych,

topografii układów scalonych,

ochrony innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej),

zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji,

wykorzystania dobra osobistego w celu, np. reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

 

Sędziowie, w ramach istniejących struktur sądowych, będą mieli możliwość specjalizacji dotyczącej własności intelektualnej.
Wprowadzone zostanie zastępstwo przez fachowych pełnomocników. Rozwiązanie to przyczyni się do szybkości i sprawności postępowania przed sądem.

W związku z planowaną specjalizacją sądów założono, że sprawy dotyczące własności intelektualnej rozpoznawać będą 2 sądy apelacyjne oraz 4 sądy okręgowe (w miejsce dotychczasowych 45 sądów okręgowych i 11 sądów apelacyjnych).

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.

 

 

 

MS

Rada Ministarów

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY